Foto: Pixabay

Schakelonderwijs financieel blijven ondersteunen

  Nieuwsflits

HARDERWIJK - Door de gemeente Harderwijk wordt maximaal 350.000 euro gereserveerd voor schakelonderwijs. Doel van dit onderwijs is leerlingen die vanwege een grote taalachterstand onder hun eigenlijke niveau presteren extra en intensief te begeleiden.

Wijnand Kooijmans

Na het volgen van schakelonderwijs zijn de betrokken leerlingen in staat om onderwijs op hun eigen niveau te volgen. In het schooljaar 2006/2007 is in Harderwijk op vier scholen gestart met schakelonderwijs, inmiddels is dat aantal verhoogd naar acht.

De invulling verschilt wel per school. Op basis van een evaluatie en in samenspraak met het basisonderwijs is een subsidieregeling ingesteld die ter inzage wordt gelegd.

Geen wettelijke taak

Het subsidiëren van schakelonderwijs is geen wettelijke taak van de gemeente. Omdat Harderwijk beschikt over een ruim budget voor de aanpak van onderwijsachterstanden wordt dit benut om scholen op dit gebied extra te ondersteunen. Daardoor krijgen kinderen met een (risico op een) taalachterstand extra kansen om zich te ontwikkelen.

Kwaliteit

Ook draagt het bij aan het verhogen van de kwaliteit op scholen door de eisen die in de subsidieregeling worden gesteld.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden