Foto: Pixabay

Komst subsidiebureau

  Nieuwsflits

HARDERWIJK - De gemeente Harderwijk start, als alles volgens plan verloopt, per 1 januari 2021 met een subsidiebureau. Daarmee wordt een aanbeveling van de Rekenkamer Ermelo Harderwijk overgenomen.

Wijnand Kooijmans

 Door hen is onderzoek gedaan naar de uitvoering van het subsidiebeleid. Concreet is daarbij door de Rekenkamer gepleit voor het oprichten van een centraal uitvoeringspunt in de vorm van bijvoorbeeld het subsidiebureau zoals dat nu is ingericht. Doel van dit bureau is dat er een centrale sturing plaats vindt, toegankelijk is, de vindbaarheid wordt verbeterd en de gemeenschappelijkheid in de invoering van het subsidiebeleid te verbeteren en te vergroten.

Twee maanden

In de nieuwe algemene subsidieverordening Harderwijk 2020, zoals deze aan de raad wordt voorgelegd, is opgenomen dat datum waarop subsidieaanvragen moeten zijn ingediend verschuift van 1 juli naar 1 september. Hiermee wil het college van burgemeester en wethouders voorkomen dat organisaties een pro-forma aanvraag indienen.

Nu krijgen organisaties twee maanden extra de tijd voor het opstellen van een complete aanvraag. Een besluit moet worden genomen voor 1 december. Dat blijft ongewijzigd.

Organisaties die subsidie ontvangen worden geïnformeerd over de wijziging van de deadlines. Het gaat dan om professionele organisaties.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden