Foto: Shutterstock

Kritiek school op plannen De Harder

  Nieuwsflits

HARDERWIJK - De gemeenteraad van Harderwijk heeft de benodigde verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de bouw van 47 appartementen in het gebied 'De Harder'. Er zijn echter wel zorgen rond de verkeersveiligheid in dit gebied. Volgens wethouder Jeroen de Jonge wordt getracht hiervoor oplossingen te vinden.

Wijnand Kooijmans

 De kritiek komt ook van de zijde van Trudy van de Beek, directeur van basisschool Dok 19. Zij wijst op de nu al bestaande onveiligheid, onder meer door de komst van de Mc Donalds binnen het gebied De Harder. Door de bouw van de appartementen en verdere plannen - zoals de komst van supermarkt Lidl - zal de verkeersdruk en daarmee de onveiligheid naar haar mening alleen maar toenemen.

Daarbij speelt dat in het gebied Waterfront geen school is gepland. Dok 19 moet deze kinderen onderdak gaan bieden. Gezien de aanwezigheid van de onveilige Burgemeester de Meesterstraat en de invulling van het totale gebied De Harder hebben, zo zegt Van de Beek, ouders al aangegeven hun kinderen niet in een industriegebied naar school te willen sturen. De school is in een kindonvriendelijke situatie beland, zo is haar kritiek.

Haar voorstel is onder meer de nieuw te bouwen en al bestaande appartementen te ontsluiten via de parallelweg langs de N302. De provincie Gelderland heeft aangegeven dit echter ongewenst te vinden. Ontsluiting via de Burgemeester de Meesterstraat moet uitgangspunt blijven. Wethouder De Jong geeft aan dat het ook logisch is de verkeersafwikkeling van de woningen te laten verlopen middels de bestaande infrastructuur in plaats van rechtstreeks op een provinciale weg en via een parkeerterrein.

Voor de gemeente is wel de suggestie van de school bespreekbaar op de keerlus bij de school een extra fietsstrook aan te leggen aan de rechterkant van de weg die volledig op de keerlus doorloopt tot aan het schoolplein. Fietsers krijgen hier voorrang zodat de vaak jonge verkeersdeelnemers extra zijn beschermd. Ook moet de keerlus hierdoor meer op de juiste manier worden gebruikt.

Door de gemeente wordt, samen met de provincie Gelderland, bekeken of de kruising van de N302 met de Lorentzstraat en de Burgemeester de Meesterstraat veiliger kan worden gemaakt. Onder meer door het terugbrengen van het aantal rijstroken. In het kader van Waterfront 3 wordt gekeken of er een veilige fietsoversteek kan komen bij de rotonde Burgemeester de Meesterstraat met de Ingenieur Lelystraat met een fietsstrook richting de school. De oversteek bij de Flevoweg komt dan te vervallen.

Mc Donalds gaat daarnaast maatregelen treffen om te zorgen dat het voor hun bezoekers niet meer interessant is om te parkeren bij Dok 19. Hierdoor moet de door de school ervaren overlast ook afnemen. Ook wordt de bewegwijzering nog de komende tijd verbeterd.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden