Foto: Pixabay

Gereedschap was doel van inbreker

  Nieuwsflits

HARDERWIJK - Tijdens de inbraak op de oude begraafplaats in april was gereedschap het doel van de inbreker. Wethouder Jeroen de Jong zegt dit aan te nemen omdat gelijktijdig is geprobeerd ook in te breken in de bosschuur en later nog eens op de begraafplaats.

Wijnand Kooijmans

 De wethouder zegt dit antwoord op vragen van Harderwijk Anders in de raadscommissie Ruimte. Deze partij is er niet van gecharmeerd dat de raad niet is geïnformeerd over een mogelijk datalek en de discussie die hierover is ontstaan met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Volgens wethouder De Jong stond in de opengebroken ruimte een bakje van de beheerder. Hierin informatie over graven waar al dan niet nog mensen liggen begraven en over monumenten op de begraafplaats. Uit sporenonderzoek is gebleken dat dit bakje door de dief niet is aangeraakt en hieruit ook geen papieren zijn verdwenen. Het bakje is inmiddels wel weggehaald. Alle gegevens zijn ook gedigitaliseerd beschikbaar.

Het college van burgemeester en wethouders geeft aan geen onnodige onrust te hebben willen veroorzaken onder nabestaanden omdat er volgens hen geen sprake is van een datalek. Het wachten is nu op antwoord van de Autoriteit.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden