Foto:

Gemeente gedoogt illegale kartbaan

  Nieuwsflits

HARDERWIJK - De kartbaan aan de Baanweg in Harderwijk wordt alsnog gedoogd door het college van burgemeester en wethouders. Dat besluit is donderdag genomen. Tot dat tijdstip had de gemeente geweigerd mee te werken aan het gedogen, onder meer vanwege een gebrek aan brandveiligheid en daaraan verbonden risico's voor omwonenden en gebruikers.

Wijnand Kooijmans

Begin dit jaar zijn er gesprekken gevoerd tussen de initiatiefnemer van de baan en de gemeente om een kartbaan te beginnen. In principe stond de gemeente hier positief tegenover. Daarbij werd door het college wel aangegeven welke vergunningen noodzakelijk waren om de kartbaan hier definitief te mogen vestigen. Het gaat om een vergunning voor strijdig gebruik, bouwen, brandveiligheid en milieu.

Door een toezichthouder van de gemeente werd in mei geconstateerd dat de bouwwerkzaamheden waren gestart zonder vergunning. Hierop heeft het college de initiatiefnemer nogmaals gewezen op de noodzaak van de benodigde vergunning. Er werd gedreigd met een dwangsom die uiteindelijk definitief is opgelegd.

Er werd 9 juni door de toezichthouder geconstateerd dat de bouwwerkzaamheden waren afgerond en de kartbaan in gebruik was. Hiermee zijn de dwangsommen ook verspeeld. Over de consequenties die hieraan zijn verbonden neemt het college op een later moment nog een besluit. Deze procedure staat ook los van het besluit de kartbaan tijdelijk open te mogen houden.

Er is 11 juni een gesprek geweest tussen de initiatiefnemer van de kartbaan en wethouder Marcel Companjen. Naar aanleiding hiervan is onder meer de benodigde vergunning aangevraagd. Ook werd tijdens het gesprek aangegeven dat men als initiatiefnemer niet bereid was de kartbaan te sluiten.

Als voorwaarde voor het gedogen wordt gesteld dat er tijdens de openingsuren een gecertificeerde brandwacht aanwezig moet zijn en moet dat ook worden bijgehouden in een logboek. De geplaatste verdiepingsvloeren zijn niet toegankelijk en moeten worden afgezet, evenals de ruimte onder de verdiepingsvloeren.

Deze maatregelen moeten er toe leiden dat de risico's op het gebied van brandveiligheid in voldoende mate afnemen. Door het afzetten van de verdiepingsvloer ontstaat, zo geeft de gemeente aan, een tijdelijke acceptabel risico ten aanzien van de veiligheid van de constructie.

Door de aanpassingen is het risico voor omwonenden en gebruikers in voldoende mate gewaarborgd, zo is het Harderwijker college van mening. Binnen welke termijn een besluit wordt genomen over de nu aangevraagde vergunning is nog niet bekend. Dat is mede afhankelijk of tegen het al dan niet verlenen van de vergunning bezwaren worden aangetekend.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden