Foto: Hans van Oosterhoudt

Dwangsom pluimveehouders is terecht

  Nieuwsflits

HARDERWIJK - Door de gemeente Harderwijk wordt terecht een dwangsom van 3.500 euro geïnd van twee pluimveehouders aan de Parallelweg.

Wijnand Kooijmans

De twee hebben een mestopslag met drie wanden en een betonnen vloer. De mest wordt daar al jaren opgeslagen en regelmatig verwijderd. Volgens de Milieuwet moet de opslag een vaste overdekking hebben. Omdat de opslag per 1 januari 2020 wou worden beëindigd heeft de gemeente toegestaan dat kon worden volstaan met een zeil over de mest. Bij meerdere controles lag het zeil echter naast de mestopslag.

Stankoverlast

Met het risico bij droog weer van het verwaaien van de mest en stankoverlast bij de buren. Hierover zijn ook klachten binnen gekomen bij de gemeente. Dat leidde er toe dat per 1 oktober 2018 een dwangsom is opgelegd. Omdat daarna opnieuw een overtreding is geconstateerd heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de dwangsom te gaan innen.

Bezwaar

Tegen dit besluit is bezwaar ingediend door betrokkenen. De commissie bezwaarschriften is echter van mening dat het besluit op juiste gronden is genomen en de toezichthouders hun werk goed hebben uitgevoerd. Er worden geen omstandigheden gezien op grond waarvan de gemeente moet afzien van het innen van de dwangsommen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden