Foto: Shutterstock

Starterslening kan tot veertig jaar

  Nieuwsflits

De leeftijdsgrens om in aanmerking te komen voor een starterslening in de gemeente Harderwijk is verhoogd van 35 naar 40 jaar. Een voorstel vanuit de raad werd met alleen de stem van het CDA tegen aangenomen. De raad stemt tevens in met de aankoop van Kranenburg-Noord voor een bedrag van bijna vijf miljoen euro.

Wijnand Kooijmans

HARDERWIJK - Argument de leeftijdsgrens te verhogen is onder meer dat de raad doorstroming van sociale huurwoningen naar koopwoningen wil bevorderen en ook zogenoemde 'scheefhuurders' graag een koopwoning zien betrekken. Het gaat dan om mensen die in een te goedkope huurwoning wonen ten opzichte van hun inkomen.

Met de verhoging wil men ook een grotere doelgroep voor de starterslening bereiken. Partijen zijn bereid extra geld beschikbaar te stellen indien door de verhoging van de leeftijd de bodem van de beschikbare middelen sneller in zicht komt.

Het CDA is tegen omdat men van mening is dat de lening vooral voor jonge starters beschikbaar moet zijn. Men vindt dat de kansen voor hen om in aanmerking te komen voor een starterslening dalen door de verhoging van de leeftijdsgrens.

De VVD is in principe tegen startersleningen omdat dit niet de kern van het probleem aanpakt en dat is het bouwen van voldoende woningen. Maar ziet hierin geen reden tegen te stemmen. De raad stemt unaniem in met het storten van 600.000 euro extra in de pot voor startersleningen. Hiermee is in totaliteit 1,3 tot 1,4 miljoen euro beschikbaar. Het gaat om een revolverend fonds waardoor iedere cent terug komt in het fonds.

Kranenburg-Noord

Door de gemeenteraad wordt unaniem ingestemd met de aankoop van Kranenburg-Noord. Met alleen de stem van GroenLinks tegen werd een motie aangenomen waarbij wordt bepleit bij de verdere uitwerking van de toekomstplannen voor dit gebied het militaire karakter van Harderwijk te behouden. Dit omdat Harderwijk sinds 1814 onderdak heeft geboden aan duizenden militairen. Ook hebben veel inwoners een sterke band met Defensie als (oud)militair of als nazaat van een militair.

Wethouder Jeroen de Jonge vindt het behoud van het militair karakter een logisch zaak. Maar geeft aan dat het nog te vroeg is met een verdere verkenning te starten. Het gaat vooral om het geven van een invulling aan de officiersmess en het monumentaal hekwerk welke al zijn aangewezen als gemeentelijk monument. Maar daarnaast ziet de wethouder ook kansen voor de gebouwen die nu in gebruik zijn bij Landstede.

Tot 2026 is een deel van het terrein mogelijk nog in gebruik bij het centraal orgaan opvang asielzoekers (COA). GroenLinks vindt het ongepast in het jaar van 75 jaar bevrijding het militaire karakter in de toekomst te willen benadrukken.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden