Foto: De Persgroep

Inwoners geven Harderwijk een 7,6

  Nieuwsflits

Het cijfer voor de leefbaarheid in de gemeente Harderwijk is gestegen van 7,4 in 2014 tot nu een rapportcijfer van 7,6. Dit blijkt uit de veiligheidsmonitor waarvoor onderzoek is gedaan onder de inwoners.

Wijnand Kooijmans

HARDERWIJK – De inwoners zijn positiever over het onderhoud van perken, plantsoenen en parkeren. Men voelt zich ook meer betrokken bij de buurt waarin men woont. Mensen vinden vaker dan in 2014 dat men in de buurt op een prettige wijze met elkaar omgaat, voelen zich beter thuis bij hun buurtgenoten en vinden dat er meer saamhorigheid is. Ook is de tevredenheid van de inwoners over het functioneren van de gemeente op dit terrein toegenomen.

In vergelijking met 2014 wordt aangegeven dat men minder fysieke verloedering ervaart in de woonbuurt. Eén op de tien inwoners zegt wel eens een vorm van sociale overlast te ervaren. Het gaat dan ook om rondhangende jongeren. Het aantal inwoners dat zelf verkeersoverlast ondervindt ligt wel boven het landelijk gemiddelde voor vergelijkbare gebieden.

Verkeersoverlast

Wat betreft verkeersoverlast gaat het vooral om te hard rijden en parkeerproblemen. Het is één van de weinige onderdelen in de monitor waarin sprake is van een verhoging ten opzichte van 2014. Iets meer dan één op de acht inwoners geeft aan zich wel eens onveilig te voelen in de buurt, twee procent zegt zich vaak zo te voelen. In totaliteit is het onveiligheidsgevoel afgenomen.

Zes procent van de inwoners heeft het idee dat er veel criminaliteit in de buurt plaats vindt. Dit is wel lager dan in 2014. Van de inwoners werd twaalf procent slachtoffer van ‘traditionele’ criminaliteit. Het gaat dan om geweld, vermogensdelict en/of vernieling. Dit percentage komt overeen met het landelijk gemiddelde.

Bijna tweederde van de inwoners heeft extra veiligheidssloten of grendels op de deur. Hier is wel sprake van een afname ten opzichte van 2014. Ruim zeven op de tien inwoners nemen altijd waardevolle spullen mee uit de auto en vier op de tien inwoners laten ’s avonds – wanneer niemand thuis is – meestal het licht branden.

Serieus genomen

Er is minder contact tussen burgers en politie maar de inwoners zijn wel positiever over de politie dan in 2014. Maar zes procent van de ondervraagden is ontevreden over de politie. Inwoners vinden nu vaker dat de politie bescherming biedt, dat de politie reageert op problemen, haar best doet in de buurt en zaken efficiënt oppakt. Burgers voelen zich ook serieuzer genomen.

Ruim de helft van de inwoners is tevreden tot zeer tevreden over het totale functioneren van de gemeente. Dit is hoger dan in vergelijkbare gebieden en ook hoger dan het landelijk gemiddelde. Daar is minder dan de helft van de burgers tevreden over de gemeentelijke overheid.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden