Foto: Shutterstock

Illegale activiteit tijdelijk legaal

  Nieuwsflits

HARDERWIJK - Via een overgangsregeling wordt het illegaal gebruik van een deel van het terrein door Transportbedrijf Post aan de Harderwijkerweg in Harderwijk gelegaliseerd. Dit tot het moment dat het bedrijf de activiteiten stopt of de directeur bij het bedrijf vertrekt.

Wijnand Kooijmans

 Het is één van de zaken welke wordt meegenomen in het ontwerpbestemmingsplan ‘Zuidelijke Stadsrand’ dat ter inzage wordt gelegd. Met het plan worden alle bestaande legale bouwwerken planologisch geregeld.

Op een aantal percelen zijn gebouwen zonder vergunning gerealiseerd waar sprake is van een niet toegestaan gebruik. Hier wordt onderzoek naar gedaan en zo nodig start de gemeente een handhavingstraject.

Binnen het plan zijn ook enkele houthandelsbedrijven gevestigd aan de Zandlaan 7. Ten aanzien van dit terrein en het aangrenzende bedrijfsperceel loopt een onderzoek om de ervaren verkeershinder voor de naastgelegen woonwijk op te lossen.

In afwachting van de uitkomsten worden geen ontwikkelingen toegestaan die tot meer verkeer leiden. Uitbreidingsmogelijkheden zijn taboe.

Door gebrek aan medewerkers en de wisseling van projectleiders heeft de vaststelling van het ontwerp bestemmingsplan veel tijd gekost.

De inspraak is al gehouden in het eerste kwartaal van 2017. Er zijn sindsdien echter geen grote wijzigingen opgetreden binnen het plangebied.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden