Foto: Pixabay

Harderwijk wil betere spoorvoorzieningen

  Nieuwsflits

Door Wijnand Kooijmans

HARDERWIJK – Met het Aanpak Spoor Plus geeft het Harderwijker college invulling aan de lobby voor een betere bereikbaarheid van Harderwijk per spoor. Aangegeven wordt dat sinds 1970 het spoorboekje op het tracé Amersfoort-Zwolle niet wezenlijk is veranderd. Waarmee het huidige spoorproduct niet past bij het groeiend aantal inwoners van Harderwijk en omliggende gemeenten. Een verbetering wordt nodig gevonden om Harderwijk bereikbaar te houden, reizigers een snelle frequentie openbaar vervoer verbinding te geven met de Randstad en Zwolle en zo de druk op rijksweg A28 te verminderen.

Om de ambitie waar te maken en een succesvolle lobby te kunnen voeren voor een intercitystop in Harderwijk zijn er, zo geeft het college aan, aanvullende afspraken nodig over de aanpak en inzet, een ‘Spoor Plus.’ Met het openen van de nieuwe spitstrein in december 2019 is een snellere verbinding tussen Harderwijk, Nijkerk en (overstappers) Amersfoort gerealiseerd. Dit wordt gezien als een mooie tussenstap in de lobby. Recente cijfers van de NS laten zien dat de spitstrein duidelijk voorziet in een behoefte en er al boven verwachting gebruik van wordt gemaakt. Dit wordt gezien als een opmaat voor een gesprek met de NS over uitbreiding buiten de spits in tegenovergestelde richting of richting Zwolle. Harderwijk is met de gemeenten Nunspeet en Ermelo in gesprek over het samen optrekken in de lobby voor een verbeterd spoorproduct. Ook met de provincie zijn afspraken gemaakt over de lobby voor een intercity stop in Harderwijk.

Op grond van verkennende gesprekken wordt gekozen voor een aanpak waarbij in samenhang moet worden gewerkt aan knelpunten en oplossingen voor alle gemeenten langs het tracé Amersfoort-Zwolle. Ingezet wordt op maatregelen die de capaciteit op het baanvak vergroten en de overlast beperken. Er moet geredeneerd worden vanuit de reiziger. Gesteund wordt een frequente verhoging van de intercity’s op de corridor Amersfoort – Zwolle onder voorbehoud dat deze twee maal per uur in beide richtingen een stop maken op het station Harderwijk. De bereikbaarheid per spoor en over rijksweg A28 en het daaraan grenzende wegennet moet in samenhang worden bekeken.Voor een verbetering van het aanbod op het spoor in Harderwijk wordt het opzetten van een regionale strategie en lobby met alle gemeenten langs het baanvak als noodzakelijk gezien. Ook kan alleen op deze wijze voldoende draagvlak, massa en financiering worden georganiseerd door een intercitystop in Harderwijk. Onder meer moet dit leiden tot een argumentatie op grond van cijfers. Het gaat dan om reizigersaantallen, vervoerspotentie, potentie van het station, woningbouwcijfers etc. Ook moet inzicht worden verkregen in de benodigde fysieke maatregelen en kosten.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden