Foto: Shutterstock

In november besluit over voortbestaan AZC

  Nieuwsflits

HARDERWIJK - In de eerste helft van de maand november wordt door het Harderwijker college van burgemeester en wethouders een besluit genomen over de verlenging van het asielzoekerscentrum op Kranenburg-Noord.

Wijnand Kooijmans

Voorwaarde is wel dat de evaluatie rond het centrum is afgerond en gesprekken zijn gevoerd met alle betrokkenen. Hierbij wordt ook afstemming gezocht met de gemeente Hardenberg, die net als Harderwijk dit jaar het opvangcentrum voor asielzoekers evalueert.

In het centrum kunnen maximaal achthonderd asielzoekers worden opgevangen. Het aantal wisselt dagelijks, de laatste meting van 4 februari van dit jaar gaf aan dat er op dat moment 775 bewoners verbleven in het centrum. De bezettingsgraad wordt bepaald door het aantal personen dat asiel aanvraagt in Nederland. Het Centraal Orgaanopvang Asielzoekers (COA) verwacht in 2020 in totaal vijfduizend nieuwe opvangplekken nodig te hebben. Inzet is daarnaast de bestaande overeenkomsten te verlengen.

Bij de start was de grond nog eigendom van Defensie, inmiddels heeft de gemeente Kranenburg-Noord aangekocht onder voorwaarde dat de raad hiermee instemt. Met de huidige vergunningen kan het COA tot 1 mei 2026 van Kranenburg-Noord gebruik blijven maken waarna de units dienen te worden verwijderd.

Er vinden regelmatig gesprekken plaats met betrokken instanties over asielzoekers die overlast veroorzaken. Hiervoor is een lik-op-stuk aanpak ontwikkeld die, zo blijkt uit de aanzet tot de evaluatie van de gemeente, de eerste vruchten afwerpt. In het laatste kwartaal van 2019 is het aantal incidenten en aangiften over overlast gevende asielzoekers gehalveerd ten opzichte van de eerste drie kwartalen van dat jaar.

Hiernaast vindt er eenmaal in de drie maanden overleg plaats met omwonenden. Hierbij kunnen de betrokkenen ook hun ervaringen, positief en negatief, delen. Hiervan wordt verslag opgemaakt. Deze worden ook betrokken bij de evaluatie. In het kader van de evaluatie worden ook de baten en lasten die te maken hebben met het asielzoekerscentrum in kaart gebracht. Opzet is dat de evaluatie eind juli gereed is. Voor de definitieve besluitvorming door het college wordt eerst advies ingewonnen bij de gemeenteraad.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden