Foto: Pixabay

Bij hitteberoerte direct 112 bellen

  Nieuwsflits

HARDERWIJK - Bij een hitteberoerte is het advies onmiddellijk 112 te bellen. Waar in andere gevallen de mantelzorger of buurtbewoners kunnen worden ingeschakeld.

Wijnand Kooijmans

 Dat advies gaf wethouder Bert van Bijsteren bij de behandeling van het lokale hitteplan van Harderwijk in de raadscommissie beleid algemeen. Het hitteplan is bestemd voor alle doelgroepen en dan in het bijzonder de meest kwetsbare.

Andrea Oosting-Klock (CDA) drong er bij de wethouder op aan scholen, sportscholen en sportverenigingen te informeren over het hitteplan.  Waar Mirjam Driest-Wijnholds (ChristenUnie) er op aandrong de informatie ook te delen met kerken en moskee zodat zij ook hun leden kunnen informeren over het hitteplan.

Volgens gemeenteadviseur Guido van Beusekom is met de kerken en moskee nog geen informatie ingewisseld. Men is echter bereid te kijken of dit zinvol is. Waar beleidsadviseur Mahatma Geerdink aangeeft dat het ook van belang is ouders met jongere kinderen te informeren. Hij deed de toezegging dat de informatie over het hitteplan breed gedeeld gaat worden.

Doelgroepen die bij het hitteplan betrokken zijn moeten, zo zegt wethouder Van Bijsteren, zelf hun mensen die met het hitteplan van doen hebben opleiden. Hij ziet daarin geen taak weggelegd voor de gemeente. 

In de tweede en derde fase van de nieuwbouwwijk Harderweide, de derde fase van het Waterfront en de inbreidingsplannen voor Kranenburg wordt gekeken welke hittemaatregelen hier mogelijk zijn. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het aanleggen van schaduwplekken. Daarnaast kent de gemeente al een regeling voor het vergroenen van de tuinen. Ook daarmee wordt een bijdrage geleverd aan het voorkomen van problemen met hitte.

Lex Groenewold van de Gemeenschappelijke Geneeskundige Dienst (GGD) gaf aan dat bij hen een panel is van rond de drieduizend deelnemers. Daarin wordt informatie bijgehouden, zoals wanneer wordt het te heet of hoe hou jou je huis koel. De resultaten daarvan worden gedeeld op de website van de GGD Noord- en Oost Gelderland.

Volgens Geerdink is het hitteplan al bekend bij zorginstellingen zodat deze praktische tips kunnen geven aan hun cliënten. De gemeente gaat het hitteplan in de toekomst evalueren. Van Bijsteren spreekt in dit opzicht over een doorlopend proces waarbij het de vraag is of het hitteplan alle problemen kan voorkomen. Bij de evaluatie wordt vooral gekeken naar mogelijke tekortkomingen in het plan.

Bij het opstellen van het hitteplan heeft de gemeente zich onder meer laten informeren door de Universiteit Wageningen. Het college verwacht in het najaar met maatregelen te komen welke in de openbare ruimte kunnen bijdragen aan het voorkomen van problemen. Ook wordt gestreefd naar een optimalisatie van de communicatie rond het plan.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden