Foto: Pixabay

Komende jaren twee miljoen euro besparen

  Nieuwsflits

HARDERWIJK - Om tot een sluitende begroting te komen moet de komende jaren binnen de gemeente Harderwijk een bedrag van bijna twee miljoen euro worden bespaard. Dit is opgenomen in de kadernota voor 2022 die aan de raad wordt aangeboden.

Wijnand Kooijmans

 In het plan is minder ruimte voor de financiering van nieuwe plannen. Het college van burgemeester en wethouders is daarom in de kadernota terughoudend met voorstellen voor nieuw beleid. De taakstellingen die de gemeente heeft zijn wel meegenomen. Ook worden de raad alternatieven geboden in het plan. Er wordt blijvend geïnvesteerd in de stad zonder dat hiervoor de rekening wordt neergelegd bij de inwoners door bijvoorbeeld extra verhogingen van de onroerendzaakbelastingen of andere belastingen.

Minder investeren

“We kunnen niet meer in het tempo van de afgelopen jaren investeren in onze stad”, zo geeft wethouder Jeroen de Jong aan. Maar daar staat tegenover dat door de inspanningen en resultaten van de afgelopen periode de stad al wel een kwaliteitsimpuls heeft gekregen. “Het tempo van investeren wordt wat lager, we moeten meer dan ooit keuzes maken om een sluitende begroting te hebben. Maar we hebben in het verleden bewezen deze uitdaging aan te kunnen.”

De Jong: “Het is een periode waarin we, mede door de coronacrisis, voor een duidelijke financiële uitdaging staan. Wat de gevolgen zijn van deze crisis weten we op dit moment nog niet. Het lijkt erop dat de negatieve financiële gevolgen door corona meevallen.”

Gemeentefonds

De ontwikkelingen zijn mede afhankelijk van de bijdragen die door het Rijk beschikbaar worden gesteld. Zo wordt gerekend op extra geld van het Rijk voor de jeugdzorg en het sociaal domein. Daarnaast is er een herziening van het gemeentefonds op handen wat meer of minder geld in het laatje kan brengen van de gemeente.

Door het college wordt erop gewezen dat op dit moment de ontwikkelingen niet gelijk op gaan met de middelen die het Rijk beschikbaar stelt. Steeds vaker moeten gemeenten bijpassen uit de eigen financiële middelen om de stijgende kosten te kunnen betalen. De flinke bedragen die de gemeenten moeten bijleggen op de jeugdzorg en het sociaal domein zijn daarvan de belangrijkste voorbeelden.

Volgende kabinet

De vooruitzichten lijken positief als het gaat om extra gelden voor deze onderdelen. Maar de definitieve besluitvorming over de structurele effecten wordt overgelaten aan het volgende kabinet. Op welke termijn dat tot stand komt is nog geen zicht. De onderhandelingen verlopen uiterst moeizaam.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden