Foto: Pixabay

‘Afsluiting N302 te laat gecommuniceerd’

  Nieuwsflits

Harderwijk - Het afsluiten van de N302 tussen rijksweg A28 en de Knardijk in de provincie Flevoland is te laat gecommuniceerd met de bedrijven. Dat is de mening van de VVD-fractie in Harderwijk die hierover dan ook vragen heeft gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Wijnand Kooijmans

De afsluiting van het wegvak geldt voor het weekeind van 16 juli tot maandag 19 juli en van vrijdag 23 juli tot maandag 26 juli. In deze periodes worden in opdracht van de provincie Gelderland werkzaamheden uitgevoerd aan de weg.

Dat maakt dat het wegvak totaal wordt afgesloten hetgeen ook geldt voor de op- en afritten van rijksweg A28. De VVD zegt het belang van het onderhoud van wegen te respecteren maar vindt dat de communicatie zorgen baart.

De bedrijven die afhankelijk zijn van de N302 zijn slechts twee weken voor de afsluiting geïnformeerd door de provincie en een aantal helemaal niet. Bij een aantal ondernemers is een week voor de afsluiting een brief binnen gekomen van de aannemer. 

De VVD vindt dat het wenselijk was geweest dat er minimaal twee maanden van te voren contact was opgenomen met de Bedrijvenkring Harderwijk om de afsluiting te bespreken.  De partij maakt zich zorgen dat de bedrijven die afhankelijk zijn van de N302 in de problemen komen omdat ze nu of ver moeten omrijden om op rijksweg A28 te komen of slecht bereikbaar zijn omdat er een groot risico is dat de alternatieve routes de verkeersstromen niet aankunnen.

Mede omdat de alternatieve routes dwars door Harderwijk lopen en daardoor er ook een groot risico is voor overlast voor de inwoners van Harderwijk. Reden om te vragen op welke wijze de omleidingsroutes zijn vastgesteld en of de gemeente hierbij een rol heeft vervuld. Gevraagd wordt of het college is geïnformeerd over de afsluiting en wanneer men dan op de hoogte is gesteld. Maar ook waarom hierover zo laat informatie is gedeeld met de inwoners en de ondernemers. De VVD vraagt zich af waarom er voor is gekozen de ondernemers niet bij de afsluiting te betrekken.

De VVD wil dat het college met de provincie Gelderland in gesprek gaat om in de toekomst dit soort ingrijpende beslissingen eerder te communiceren en in een vroegtijdig stadium de ondernemers te betrekken in de planning. Ook wordt gevraagd welke verbeterpunten het college zelf ziet om het proces rond de afsluiting van een provinciale weg die over het grondgebied van de gemeente voert te verbeteren.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden