Foto: Shutterstock

Jeugd krijgt benodigde opvang in zorg

  Nieuwsflits

Harderwijk - De tekorten op de jeugdzorg hebben geen invloed op de jeugdzorg. Iedere jongere binnen de gemeente Harderwijk die hulp nodig had heeft deze ook gekregen. De tekorten zijn steeds gedekt uit de reserves.

Wijnand Kooijmans

 Dat blijkt uit het antwoord van het college van burgemeester en wethouders op vragen van D66 over de extra gelden die het Rijk beschikbaar stelt voor jeugdhulp. Met het bedrag dat Harderwijk ontvangt, rond de 1,5 miljoen euro, is geen rekening gehouden in de begroting.

Het college geeft aan dat over het algemeen jongeren tijdig de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het vergt soms wel meer tijd op de juiste diagnose te stellen. Zeker indien dit samen met diverse partners moet plaatsvinden en ook indien problemen spelen op andere onderdelen van het sociale domein. Dat vraagt nauwe afstemming met de jongere en de opvoeders en specialisten. Hierbij geldt, zo geeft het college aan, dat zorgvuldigheid boven snelheid gaat.

Door het college wordt erkend dat op het gebied van preventieve signalering en ondersteuning wel verbetering mogelijk is. Hiervoor is een intensieve samenwerking nodig tussen onder meer de kinderopvang, het onderwijs, het centrum jeugd- en gezin, de huisartsen, zorgaanbieders, de jongere zelf en opvoeders. In de samenwerking is zeker verbetering mogelijk, zo wordt aangegeven.

Ingezet wordt op pilots in samenwerking met de huisartsen en onderwijs/zorgarrangementen. Daarnaast lijkt de weg naar de specialistisch hulpverlening gemakkelijker te worden gevonden dan de preventieve ondersteuning in het eigen netwerk van de jongeren in de wijk en de buurt. Hierna wordt onderzoek gedaan dat meer inzicht moet verschaffen over deze trend.

De wens tot verbetering bestaat al sinds 2015. De eerste jaren nadat de gemeente verantwoordelijk werd voor de jeugdhulp zijn vooral gebruikt om geen kind tussen de wal en het schip te laten vallen. Maar ook om de jeugdhulp goed op poten te zetten. De overgang van de jeugdhulp van provincie naar de gemeente is, zo zegt het college, een kwestie van lange adem.

Zodra het lopende onderzoek is afgerond kan een verdere verdieping van hoe de jeugdhulp kan worden verbeterd plaatsvinden. Concreet worden de extra middelen van het Rijk ingezet om de tekorten op de jeugdhulpverlening terug te dringen.

De gemeente Harderwijk kampt al jaren met een tekort aan gelden die door het Rijk beschikbaar worden gesteld voor de jeugdhulp. Hierdoor heeft men jaarlijks te maken met flinke tekorten. Bij de overgang naar de gemeenten is door het Rijk onmiddellijk zeven miljard extra gekort op de gelden. Met de overgang is wel bereikt dat de gemeenten dichter bij de cliënt staat die jeugdhulp nodig heeft dan in de oude situatie het geval was.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden