Foto:

Maar liefst 75 gezinnen slachtoffer

  Nieuwsflits

Harderwijk - In Harderwijk zijn 75 gezinnen het slachtoffer geworden van de toeslagenaffaire. Dat blijkt uit gegevens die de gemeente heeft ontvangen van de belastingdienst.

Wijnand Kooijmans

 Stimenz heeft in opdracht van de gemeente alle gedeputeerde gezinnen benaderd. De passende hulp kan door Stimenz zelf worden uitgevoerd maar ook door andere maatschappelijke partners.  Het college geeft in een brief aan de raad aan naast de inwoners te staan die door problemen met de kinderopvangtoeslag zijn gedupeerd. In alle verhalen van slachtoffers klinkt allemaal hetzelfde, ze zijn aangrijpend als het gaat om verdriet, onmacht, boosheid en voortdurend wantrouwen. Tegelijk wordt het contact erg gewaardeerd door gedupeerde gezinnen. Zij voelen zich gehoord en gezien.

De hulpvragen zijn variërend. Een groot deel van de gezinnen geeft aan dat ze geen ondersteuning en/of hulp nodig hebben. Zij krijgen hulp en ondersteuning binnen hun eigen netwerk. Het eerste contact met Stimenz werkt drempelverlagend. Regelmatig, zo geeft het college aan, bellen gedupeerde inwoners terug met vragen met betrekking tot de toeslagenaffaire of om advies te vragen. 

Op dit moment lopen er tien zaken waarbij het voornamelijk gaat om psychosociale ondersteuning. Een aantal gedupeerde gezinnen zijn bekend bij schuldhulpverlener Westerbeek/Plangroep. Tot op heden zijn er, zo zegt het college, geen schrijnende situaties voortgekomen waarbij zich ondersteunings- en of hulpvragen op meerdere leefgebieden voordoen.

Op dit moment geldt nog dat schuldeisers zich niet mogen verhalen op het inkomen of de goederen van de gedupeerde ouder of zijn (toeslag)partner. Op deze manier wordt tijd gewonnen om de schuldenproblematiek van de gedupeerde ouders op een zorgvuldige manier op te lossen en krijgen die ouders rust en ademruimte. Dit betekent dat ook de gemeente Harderwijk in de rol van schuldeiser vanuit de afdeling Belastingen en Terugvordering & Verhaal openstaande vorderingen heeft opgeschort.

Door de gemeente is een contactpersoon aangewezen om de gegevens in te zien en te verwerken ten behoeve van de schulden die gedupeerden hebben bij de gemeente. Streven is de schulden kwijt te schelden.

Het college zegt blij te zijn met de stappen die op dit punt zijn gezet. Het biedt de gemeente de mogelijkheid te kunnen starten met het kwijtschelden van de schulden van gedupeerde ouders en de toeslagpartners. Het Rijk compenseert de schulden welke worden kwijtgescholden. Ook de kosten die met de uitvoering van deze regeling zijn gemoeid worden vergoed.

Streven van de gemeente is de gedupeerden hun schuld zo spoedig mogelijk kwijt te schelden. 

Het college is van plan hierover op korte termijn een definitief besluit te nemen. 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden