Foto: Hans van Oosterhoudt

Maar liefst 111 waarschuwingen op Strandboulevard

  Nieuwsflits

Harderwijk - Tijdens de rellen op de Strandboulevard in Harderwijk zijn 111 waarschuwingen uitgedeeld. Hierbij is duidelijk geworden dat veel deelnemers niet afkomstig waren uit Harderwijk zelf maar uit plaatsen als Ermelo, Nijkerk en Amersfoort.

Wijnand Kooijmans

Dat werd duidelijk tijdens de commissie maatschappij van de gemeenteraad waar burgemeester Harm-Jan van Schaik en de teamchef Ferda Yondemli van de politie West Veluwe tekst en uitleg gaven.

Volgens Van Schaik waren niet alle aanwezigen op een rel uit. Een deel kwam met de bedoeling een feestje te vieren. Op snapchat werd echter een oproep geplaatst om flink te komen drinken en te rellen. Bezoekers werd gevraagd vooraf zich in te drinken. De oproep was voor de politie echter nog geen aanleiding tot alarm omdat er dagelijks meerdere van deze oproepen worden geplaatst.

Yondemli ontkent dat door de politie gebruik is gemaakt van de wapenstok om iemand te slaan. De wapenstok is alleen getrokken op het moment dat een agent werd bedreigd om in te kunnen grijpen indien de situatie verder uit de hand zou lopen.

Zoals burgemeester Van Schaik aangeeft dat de beslissing in te grijpen niet van het ene op het andere moment is genomen. Door politie en boa’s is een oproep gedaan om naar huis te gaan. Een deel van de groep verplaatste zich daarop naar het terrein van De Wellen. Ook is het gesprek gezocht met de groep. Op het moment dat de sfeer grimmig was en er vernielingen plaats vonden is besloten in te grijpen.

Er is niet direct gecommuniceerd over de rellen omdat de vrees bestond dat hierdoor mogelijk meer jongeren naar Harderwijk zouden worden gelokt. De communicatie tussen politie en boa’s is volgens betrokken partijen goed verlopen. De boa’s werken ook aan de hand van instructies van de politie. Er was kritiek op het feit dat een boa alleen maar stond te bellen maar volgens Van Schaik was dat contact met de politie. De boa’s voelden zich bedreigd, mede omdat ze voor alles werden uitgemaakt.

Ondernemers die schade hebben ondervonden kunnen zich melden bij de politie. Via het strafproces kunnen zij dan proberen de geleden schade te verhalen. Een gemeentelijk fonds om schade te vergoeden ziet Van Schaik niet direct als een mogelijkheid.

Aan een horeca ondernemer die na tien uur ’s avonds personeel op het terras had zitten is een waarschuwing uitgedeeld. Yondemli benadrukt dat de coronaregels nog steeds gelden en dat daarop ook wordt gehandhaafd.

Gekeken wordt nog of ouders van wie kinderen bij de rellen waren betrokken een brief wordt gestuurd. Nadrukkelijk werd aangegeven dat de ouders hierbij zeker een rol moeten vervullen en hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Zoals burgemeester Van Schaik aangaf verrast te zijn door de jeugdigheid van de relschoppers.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden