Foto: Shutterstock

Couperuslaan niet terrein hardrijders

  Nieuwsflits

HARDERWIJK - De rijbaanbreedte van het grootste deel van de Couperuslaan komt niet exact overeen met de voorgeschreven richtlijnen voor het profiel maar komt wel dicht in de buurt. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van de fractie van de PvdA.

Wijnand Kooijmans

 Door de PvdA is aangegeven dat het wegprofiel te breed is voor een dertig kilometerzone met als gevolg dat er ook vaak te hard wordt gereden. Alleen het weggedeelte tussen De Sypel en de Sint Jurriënstraat is een meter breder dan voorgeschreven. Voor het overige deel van de Couperuslaan gaat het echter om een overschrijding van maar twintig centimeter.

Uit snelheidsmetingen blijkt dat de snelheid op het grootste deel van de Couperuslaan overeenkomt met de geldende snelheid van dertig kilometer. Op twee weggedeelten ligt het snelheidsbeeld wel hoger dan gewenst. Dat betekent dat ten minste vijftien procent van de passerende voertuigen harder rijdt dan 35 kilometer per uur.

Volgens de PvdA heeft de herinrichting van andere wegen geleid tot meer verkeer op de Couperuslaan. Dit is, volgens het college, maar ten dele juist. De toename is een gevolg van de al in 2002 genomen maatregelen, zoals het knippen van de J. P. Heyelaan en het aanpassen van de kruising met de Hoofdweg in 2013. De recentere herinrichtingen in de omgeving, zoals de Alberdingk Thijmlaan en de Vondellaan hebben geen toename van verkeer meegebracht.

Ten aanzien van de stelling van de PvdA dat het asfalt op de betreffende weg in matige staat verkeert stelt het college dat ongeveer tachtig procent van het asfalt voldoet aan kwaliteitsniveau B. De overige twintig procent bevindt zich op niveau C. Onderhoud aan de verharding van de Couperuslaan staat op de planning in 2022/2023. Het gaat dan voornamelijk om noodzakelijk onderhoud, zoals het opknappen van gedeelten van het asfalt en het trottoir. Het college geeft nadrukkelijk aan dat het geen herinrichting van de straat is.

Voor het herinrichten van de Couperuslaan is – inclusief het op maat brengen van het wegprofiel – een extra bedrag benodigd van 490.000 euro naast de beschikbare onderhoudsmiddelen. Het college had dit bedrag opgenomen in de kadernota om mee te worden genomen in de begroting 2021-2024. De gemeenteraad heeft echter besloten deze aanvraag niet te honoreren.

De Couperuslaan is wel opgenomen in het verkeersveiligheidsplan en het uitvoeringsprogramma 2021-2025. Het hiervoor gevraagde budget is niet toereikend voor de totale herinrichting van de Couperuslaan maar biedt wel mogelijkheden maatregelen te treffen op de weggedeelten waar volgens de peilingen te hard wordt gereden. Het college deelt verder niet de mening van de PvdA dat er sprake is van meer sluipverkeer. Maatregelen op dit terrein worden dan ook niet noodzakelijk gevonden.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden