Foto: Shutterstock

Zorgen over capaciteit elektriciteit bedrijventerrein Lorentz III

  Nieuwsflits

Harderwijk - Netbeheerder Liander kan niet voldoen aan de behoefte aan elektriciteit als het gaat om nieuwe bedrijven die zich willen vestigen op het bedrijventerrein Lorentz III. Hierover maakt de Bedrijvenkring Harderwijk zich grote zorgen. Reden voor de VVD schriftelijke vragen te stellen.

Wijnand Kooijmans

Ook bestaande bedrijven die extra elektriciteit nodig hebben komen in de problemen met hun aanvraag. Lorentz III had tot voor jaren terug te maken met een stilstand in de ontwikkeling. In de afgelopen jaren is er een ontzettend grote groei doorgemaakt en is het aantal bedrijven flink uitgebreid. De VVD is dan ontzettend verbaasd dat het voor Liander nu niet bij te houden is en door capaciteitsproblemen tijdelijk niet kan voldoen aan alle aanvragen op het verdeelstation voor Lorentz.

De VVD heeft dan ook begrip voor het ongenoegen hierover van de bedrijvenkring. Liander heeft wel aangegeven dat in 2024 ruim twee keer zo veel capaciteit beschikbaar komt dan nu. Dat duurt, zo stelt de VVD, nog drie jaar. Reden voor de partij zich zorgen te maken over wat hiervan de mogelijk gevolgen zijn voor zowel bestaande bedrijven als ook de verdere ontwikkeling van Lorentz III in het geheel.

De VVD wil weten wanneer het college op de hoogte was van het bestaande capaciteitstekort en in hoeverre dit vooraf was te voorspellen op basis van het gebruik in de afgelopen jaren. Gevraagd wordt welke acties het college heeft ondernomen nadat zij op de hoogte zijn gesteld van het capaciteitsprobleem. Maar ook of hierover contact is geweest met de bedrijvenkring en welke afspraken onderling zijn gemaakt over de zoektocht naar een mogelijke oplossing.

De VVD heeft vernomen dat er wordt gesproken over een tussenoplossing die een deel van de aanvragen medio 2022 moet opvangen. De liberalen willen weten of deze termijn naar voren is te halen en welk percentage van de aanvragen hiermee kan worden opgelost. Ook wordt gevraagd of het college negatieve effecten vreest als het gaat om de vestiging van nieuwe bedrijven. Of de kans hierdoor bestaat dat tot 2022 of 2024 bedrijven zich niet kunnen vestigen op Lorentz III als gevolg van het elektriciteitstekort. Indien dit het geval is wil de VVD weten wat het college gaat doen om te voorkomen dat bedrijven hun aanvragen hierdoor niet indienen of zich terugtrekken.

Ook wil de VVD weten of er bedrijven zijn die recent grond hebben gekocht en nu dreigen in de problemen te komen als het gaat om hun ontwikkeling. De liberalen willen weten welke partij hiervoor verantwoordelijk kan worden gesteld en of er claims zijn te verwachten. Gevraagd wordt hoe de komende jaren wordt omgegaan met het in het oog houden van de capaciteit van het netwerk om te voorkomen dat de huidige problemen zich opnieuw voordoen.

Ook wordt gevraagd of er consequenties zijn voor de regionale energie strategie.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden