Foto: Pixabay

Harderwijk heeft 1,8 miljoen euro over

  Nieuwsflits

HARDERWIJK - De corona-crisis heeft invloed gehad op de begroting van de gemeente Harderwijk over 2020. Deze wordt afgesloten met een overschot van 1,8 miljoen euro. Mede omdat niet alles kon worden uitgevoerd wat oorspronkelijk in de planning zat.

Wijnand Kooijmans

Wethouder Jeroen de Jong zegt dat corona in Harderwijk sporen heeft achtergelaten in de gehele samenleving. “Gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders en het ambtelijk apparaat hebben geprobeerd de pijn van de pandemie te verzachten. Waarbij we ons realiseren dat dit niet voor alle zaken is gelukt en ook niet zal lukken. Als college zijn we blij met de initiatieven uit de stad als het gaat om de opvang van de effecten van de coronamaatregelen.”

Bij het opmaken van de balans over 2020 heeft het college al rekening gehouden met alle bestaande claims, toegenomen risico’s en nog niet afgeronde projecten. In totaliteit gaat het dan om een totaal bedrag van rond de 5,4 miljoen euro.

Naast het terugkijken is er ook het vooruit kijken. Daarbij is onder meer van belang dat de claims van de gemeenten is toegewezen rond de extra gelden voor de jeugdzorg. In 2022 gaat het om een bedrag van 1,8 miljard euro voor alle gemeenten. Welk bedrag Harderwijk hiervan ontvangt moet nog worden uitgezocht.

Dat is van belang omdat de reserve sociaal domein die oorspronkelijk 11 miljoen euro bedroeg inmiddels aardig is opgedroogd. In 2020 was er op de jeugdzorg opnieuw een tekort van 2,2 miljoen euro waardoor van de reserves maar rond de miljoen euro resteert.

Daarnaast vindt nog een herziening plaats van het gemeentefonds hetgeen zowel positief als negatief voor de gemeente kan uitpakken. Wethouder De Jong zegt dat er pas zekerheid is zodra een nieuw kabinet aantreedt. Waarbij hij er rekening mee houdt dat dit pas bekend wordt na het opstellen van de begroting.

Voor Harderwijk is de uitkomst belangrijk omdat er ruim twee miljoen euro moet worden bezuinigd. Bij meevallers kan dit bedrag aardig omlaag worden gebracht en komt de balans onderaan de streep mogelijk op nul uit. Een zorg minder dan voor de gemeenteraad. Positief voor de gemeente is dat er acht miljoen winst zit in de grondexploitatie van het Waterfront.

In 2020 is de gemeente gestart met de voorbereiding van de vervanging van een deel van de oude geluidsschermen ter hoogte van de Wittenhagen. Op diverse plaatsen is de verkeersveiligheid verbeterd en is de eerste twee uur gratis parkeren uitgerold naar meer terreinen in de gemeente.

Het toeristisch informatiepunt in het oude stadhuis is gerealiseerd evenals de skeelerbaan aan de Parkweg. Ook zijn twee beweegroutes door de stad uitgezet. Ook is verder onder meer het Praktijkhuis gerealiseerd en zijn enkele panden verkocht.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden