<p>Voorbeeld hoe een Knarrenhof er kan uitzien.</p>

Voorbeeld hoe een Knarrenhof er kan uitzien.

Het moet wel een echte Knarrenhof zijn

  Nieuwsflits

HARDERWIJK - Er is maar één echte Knarrenhof. En dat zijn niet de twee hofjes voor senioren die de gemeente Harderwijk wil realiseren in het Waterfront. Door hier ook te spreken over Knarrenhofjes wordt ten onrechte verwarring gezaaid. Dat zegt Doris Goosen namens de initiatiefgroep Knarrenhof Harderwijk.

Wijnand Kooijmans

De gemeente heeft in het Waterfront de mogelijkheid opgenomen voor de bouw van twee woningclusters, bedoeld voor ouderen met zorg voor elkaar. Doris Goosen: “Maar dat is geen Knarrenhof. De stichting Knarrenhof heeft deze naam exclusief gereserveerd voor het concept dat ze zelf heeft ontwikkeld.”

Eén van de belangrijkste verschillen is dat de stichting geen winstoogmerk heeft in tegenstelling tot bijvoorbeeld projectontwikkelaars. De woningen zijn daarom vaak goedkoper dan op de reguliere woningmarkt. De woningen worden gerealiseerd rond een hofje met een gemeenschappelijke ruimte en – tuin waar men zorg draagt voor elkaar.

Tot tweemaal toe werd al een plan door de Harderwijker stichting ingediend bij de gemeente. Maar even zo vaak kreeg men nul op het rekest. Er zat, volgens de gemeente, een financieel gat tussen van 400.000 euro en er zou niet kunnen worden voldaan aan de parkeernormen. Stedenbouwkundig zou het concept van de Knarrenhof niet passen in de uitgangspunten van het Waterfront.

Op dit moment staan bij de stichting al 168 huishoudens ingeschreven die voor een woning in een Knarrenhof in aanmerking willen komen. Afkomstig uit Harderwijk maar ook uit de omliggende gemeenten die tot dezelfde woonregio behoren en mogen inschrijven voor een woning in Harderwijk. ‘’Wij hebben hun uit moeten leggen dat het plan van de gemeente niet een Knarrenhof is welke de stichting voor ogen staat.”

De stichting vindt dat voor de realisering van een echte Knarrenhof een deel van de zeven miljoen euro mag worden gestoken die de gemeente Harderwijk van het Rijk krijgt om de woningbouw te stimuleren. Een deel van de oorzaak over de grondprijzen komt, zo geeft de stichting aan, uit de grondpolitiek die door de gemeente wordt gevoerd. Daardoor komt steeds meer grond in handen van projectontwikkelaars en dreigt de gemeente de regie op de woningbouw te verkiezen.” Overigens wil de stichting ook best genoegen nemen met een alternatieve locatie. “Maar die zijn ons niet aangedragen door de gemeente.”

In een echte Knarrenhof is het noaberschap een belangrijk item, zonder dat iemand zijn privacy of zelfstandigheid verliest. “Daartoe wordt ook een sociaal contract getekend. Het is ook nadrukkelijk een mix van jongere en oudere bewoners om het naar elkaar omzien ook op langere termijn te kunnen volhouden. Bij verkoop of verhuur is men ook verplicht de woning aan te bieden aan een persoon op de wachtlijst. De stichting zorgt voor de nodige begeleiding. “In Zeewolde gaan ze bouwen, waarom kan het dan niet in Harderwijk.”

Inschrijven is nog mogelijk via: www.knarrenhof.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden