Foto: Wouter Vocke

Aandacht voor gevaar cyberaanval

  Nieuwsflits

HARDERWIJK - Een cyberaanval op de gemeente Harderwijk heeft het gevaar in zich dat deze lang onopgemerkt blijft. Dit is als gevolg van het nog te weinig aandacht hebben voor het structureel monitoren van de IT-infrastructuur.

Wijnand Kooijmans

 Dat blijkt uit vragen die door Gemeentebelang zijn gesteld aan het college. De gemeente ontvangt vanuit de informatiebeveiligingsdienst en het nationaal cyber security centrum informatie over nieuwe cyberdreigingen, ontwikkelingen en incidenten die bij andere organisaties en overheidsinstanties hebben plaatsgevonden.

Een medewerker van de gemeente analyseert deze gegevens en vertaalt deze naar de mogelijke impact op de gemeente en onderneemt eventuele noodzakelijke vervolgstappen. Naast deze medewerkers zijn er nog enkele functionarissen die de betreffende informatie ontvangen, onder wie de gemeentesecretaris.

De gemeente heeft geen beeld van het aantal en het soort beveiligingsincidenten bij scholen. Deze zijn ook niet verplicht dergelijke informatie met de gemeente te delen. De informatiebeveiligingsdienst houdt een register bij van alle beveiligingsincidenten onder de Nederlandse gemeenten. Het college vindt het daarom niet nodig om dit intern ook bij te gaan houden.

Het college is het wel met Bert Holleman eens dat de voorbereiding op een mogelijke cyberaanval hoge prioriteit geniet. Intern is dit ook al als belangrijk aandachtspunt genoemd. Binnen de gemeente en Meerinzicht – de ICT dienstverlener – zijn ook al de nodige maatregelen getroffen om beveiligingsincidenten te voorkomen en de impact daarvan zo veel mogelijk te beperken.

Door de gemeente worden nog geen crisisoefeningen gehouden met als thema cyberaanvallen.

Hoe snel een incident wordt ontdekt is sterk afhankelijk van het soort cyberaanval en de werkwijze die cybercriminelen toepassen. Het college geeft aan dat het de afgelopen jaren is gebleken dat de IT-infrastructuur van de gemeente niet van buitenaf kon worden binnengedrongen.

Privacy

De privacy van de burger wordt door allerlei maatregelen zo veel mogelijk gewaarborgd, zo geeft het college aan. Dat is ook de taak van de gemeente. Onder meer wordt gebruikt gemaakt van de Wet basisregistratie personen en de vele wetten die gelden in het sociaal domein die vaak zeer specifieke regels bevatten hoe de lokale overheid moet omgaan met de persoonsgegevens van burgers.

Het college zegt echter niet honderd procent te kunnen garanderen dat de privacy van de inwoners is gegarandeerd. Datalekken op technisch en menselijk niveau blijven, zo geeft het college, aan helaas altijd mogelijk. De gemeente levert echter wel de nodige inspanningen om aan de wettelijke taken te voldoen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden