Foto: Pixabay / Ming Dai

Zorgen over hotel arbeidsmigranten

  Nieuwsflits

Ermelo/Harderwijk - De Stichting DOEH heeft, mede namens omwonenden, in een brief aan de raadsleden van Ermelo en Harderwijk, hun zorgen geuit ten aanzien van de komst van het hotel voor arbeidsmigranten aan de Goede Reede in Harderwijk.

Wijnand Kooijmans

 In de brief wordt aangegeven dat het bestuur van de stichting er begrip voor heeft dat arbeidsmigranten goede huisvestingsmogelijkheden moeten krijgen. “Het is treurig dat ze met velen in kleine onderkomens worden gestopt tegen veel te hoge huren en op straat komen in bijvoorbeeld de huidige lockdown situatie. Geen werk is ook geen huisvesting.”

Maar aangegeven wordt dat de Goede Reede een bewoond gebied is. Er staan huizen en er is kleine bedrijvigheid zoals Animal Care. Dat is, zo vindt het bestuur van de stichting, al een eerste reden dat het migrantenhotel niet op de juiste plek is gesitueerd. Het bestuur: “Daarnaast is het vervelend om te zeggen maar bij clustering van arbeidsmigranten is de kans op overlast groot.”

Aangegeven wordt dat uit informatie van de politie is gebleken dat arbeidsmigranten stelselmatig bij incidenten zijn betrokken. “We zien gemiddeld 450 incidenten per jaar en dat loopt naar mate de jaren vorderen. En dan gaat het alleen om de gemelde incidenten.”

Als voorbeeld wordt genoemd dat bij voorzitter Heidi Daenen een Poolse auto in de sloot lag waarvan de bestuurder werd verdacht van te veel te hebben gedronken. “Vijf minuten daarvoor was haar dochter op de fiets naar haar bijbaantje gereden. Wat was er gebeurd als die auto net iets eerder was geweest.”

Ook wordt gewezen op het handhavingsverzoek dat de stichting en omwonenden hebben gedaan ten aanzien van een recreatiepakje aan deze weg. “Dit vanwege de enorme overlast van daar wonende arbeidsmigranten. Twee tot drie keer in de week moest de politie er naar roe en ook midden in de nacht, In dit geval was er sprake van te veel alcohol en drugs.” De huisjes zijn inmiddels overigens leeg.

Tunneltje

Aangegeven wordt dat de omwonenden van het te bouwen migrantenhotel bang zijn dat de arbeidsmigranten buiten de werktijden in groepjes gaan rondhangen en alcohol en drugs gaan gebruiken. De situering vlakbij het tunneltje naar Ermelo wordt ook gezien als een foute keus. “Deze situatie is onwenselijk, zeker voor opgroeiende meisjes. Voor sport gaan ze hier ook altijd langs.”

Veel arbeidsmigranten hebben, zo wordt gesteld, ook zelf een auto. “Waar komen die te staan en welke druk geeft dit op de verkeersbewegingen in dit gebied.” Ook wordt gevreesd voor een waardevermindering van hun woningen door omwonenden.

Voorgesteld wordt het arbeidsmigranten te vestigen dicht bij de meeste bedrijven waar ze werken. Het bedrijventerrein Lorentz wordt dan gezien als een goede optie.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden