Foto: Pixabay

Opvang voor 150 arbeidsmigranten

  Nieuwsflits

Harderwijk - Aan de Goede Reede in Harderwijk komt huisvesting voor 150 arbeidsmigranten. De gemeenteraad wordt gevraagd hiervoor een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Wijnand Kooijmans

Het plan is ingediend door 3renting en WelLiving. In eerdere instantie lag er een plan voor de huisvesting van tweehonderd arbeidsmigranten. De raad besloot bij de vaststelling van het ‘Afwegingskader arbeidsmigranten’ dat de huisvesting beperkt moet blijven tot 150 personen.

De initiatiefnemers waren aanvankelijk van mening dat het huisvesten van tweehonderd arbeidsmigranten noodzakelijk was om de exploitatie rendabel te maken. Onder meer omdat er meer bij komt kijken dan alleen het beschikbaar stellen van ruimte. Het gaat dan om bijvoorbeeld begeleiding, aandacht, vermaak, gezondheid en hygiëne.

De komst van de huisvesting past niet naadloos in het geldende bestemmingsplan. De arbeidsmigranten mogen er maximaal een jaar verblijven maar dit gebruik is niet hetzelfde als het tijdelijk verblijf van hotelgasten. Het college van burgemeester en wethouders kiest er dan ook voor om een zorgvuldig proces met buurt en raad te doorlopen om via het afgeven van een omgevingsvergunning af te wijken van het bestemmingsplan.

Onder meer komt er een informatieavond voor omwonenden. Hiervoor worden ook de raadsleden uitgenodigd. Daarna moet het plan worden beoordeeld door de raadscommissie Ruimte. Hierna kunnen belanghebbenden nog bezwaar indienen. Indien daarvan gebruik wordt gemaakt met de raad nogmaals instemmen met een definitieve verklaring van geen bezwaar.,

Met de realisering van het plan wordt, zo geeft het college aan, zowel binnen de gemeente Harderwijk als de regio, goede huisvesting geboden aan arbeidsmigranten. Maar wordt ook voorzien in een bestaande behoefte. Er worden voorwaarden en afspraken opgesteld met de initiatiefnemer over de invulling en het gebruik van het pand.

Voor de energieopwekking komen er 212 zonnepanelen op het dak. Gebruik gaat gemaakt worden van aluminium kozijnen welke uitneembaar zijn en daarmee te hergebruiken. Bovendien voorkomt dit dat er buiten de fabriek moet worden geschilderd en dit gecontroleerd plaats vindt.

De raad had gevraagd om een kader voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Men was van mening dat arbeidsmigranten een goede huisvesting moet worden geboden maar dit niet ten koste mag gaan van starters en huurders en het woongenot van omwonenden. Er zijn in Harderwijk rond de 1.250 arbeidsmigranten woonachtig zijn. Die wonen nu vooral in woningen en een aantal vakantieparken in het buitengebied. Verwacht wordt dat er nog een groei komt tot 250 arbeidsmigranten. Met het huisvesten op grotere locaties wordt een alternatief geboden voor kamerverhuur in woonwijken.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden