Krediet voor parkeergarage


Foto:

Krediet voor parkeergarage

  Nieuwsflits

HARDERWIJK - Er moet haast worden gezet achter de voorbereidingen voor de bouw van de parkeergarage Kop van de Stadswerven.

Wijnand Kooijmans

Om dat te bereiken wordt de gemeenteraad gevraagd hiervoor de half miljoen euro beschikbaar te stellen welke aanvankelijk was gereserveerd voor de parkeergarage Dolfinariumeiland. Voor de bouw hiervan waren destijds concrete plannen om de aanwezige parkeerproblemen op te lossen. Om meerdere redenen is hieraan uiteindelijk geen invulling gegeven.

Het zogenoemde herbenoemen van het krediet is noodzakelijk om een start te kunnen maken met de parkeergarage Kop van de Stadswerven. Uiteindelijk is het totale bedrag van een half miljoen euro voldoende om in de toekomst ook de voorbereiding van de parkeergarage Dolfinariumeiland te bekostigen. Wanneer hiermee wordt gestart is op dit moment nog niet duidelijk. De totale kosten komen voor rekening van de bestemmingsreserve Parkeren Waterfront.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden