Ook opknapbeurt wegen Stadsdennen


Foto: Pixabay

Ook opknapbeurt wegen Stadsdennen

  Nieuwsflits

HARDERWIJK - Geld dat de gemeente Harderwijk overhoudt bij wegwerkzaamheden wordt ingezet om alsnog achterstallig onderhoud uit te voeren aan de wegen in de wijk Stadsdennen. Daarmee wil men een eerder gedane toezegging aan de bewoners gestand doen.

Wijnand Kooijmans

Die toezegging werd gedaan tijdens het voorstel voor het veiliger maken van de route Nassaulaan, Veldkamp en Engelserf. De commissie Ruimte stemt er mee in dat hiervoor een krediet van in totaal 1.330.530 euro beschikbaar wordt gesteld. Onder meer wordt de weg versmald, zodat de situatie hier vergelijkbaar wordt met de Burgemeester de Meesterstraat.

Om de toezegging aan de bewoners gestand te doen is vooral gepleit door Jan van Panhuis (SGP). Wethouder Jeroen de Jong gaat in op het verzoek van het raadslid de betreffende bewoners schriftelijk te informeren over de werkzaamheden. “Iedere cent die mogelijk is moet worden ingezet voor Stadsdennen.”

De toezegging betekent ook een opluchting voor Henk Vermeer (Harderwijk Anders). Hij had het idee dat de in 2018 gedane toezegging inmiddels verleden tijd zou zijn. Wethouder De Jong erkent de toezegging maar zegt dat op dat moment het geld ontbrak om deze ook gestand te doen. Dat maakt dat is gekeken naar mogelijke extra gelden om de toezegging alsnog gestand te doen. Vermeer zegt dat, indien extra budget nodig is, een beroep op de raad kan worden gedaan.

Naar aanleiding van een vraag van Gerdien Morren (CDA) wordt aangegeven dat ook de werkgroep Toegankelijkheid bij het proces wordt betrokken zodra het plan technisch goed is. Morren ziet dit zelf liever in een eerder stadium gebeuren.

Naar aanleiding van een vraag van haar ging wethouder De Jong ook in op de stand van zaken rond de aanpak van de Scheepssingel. Volgens hem zijn er gesprekken gevoerd met de buurt. Het betreft onder meer de oversteek bij de Hogeweg en het plan de rotonde te vervangen door een T-splitsing.

Ook wordt gesproken met de vervoerder en wordt gekeken naar de ontsluiting van het Waterfront. Omwonenden hebben aangegeven veel overlast te ondervinden van bussen die over de drempel rijden. Het plan is weliswaar in hoofdlijnen gereed maar het is, zo zegt de wethouder, te vroeg om dit al met de omwonenden te bespreken.

Naar aanleiding van een vraag van Thijs Melkert (D66) geeft De Jong aan dat al in eerder stadium inspraak is geweest met de bewoners die betrokken zijn bij de reconstructie van de Nassaulaan, Veldkamp en Engelserf. De gemaakte opmerkingen zijn ook zo veel mogelijk in het plan verwerkt.

Vrachtverkeer wordt niet geweerd van de weg. De Jong heeft de verwachting dat door de versmalling van de weg de snelheid voldoende wordt afgeremd. Extra maatregelen acht hij niet nodig.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden