Stijgende leegstand centrum Harderwijk


Foto: Pixabay

Stijgende leegstand centrum Harderwijk

  Nieuwsflits

HARDERWIJK - De leegstand van verkooppunten in Harderwijk bedraagt 7,6 procent, dat is 01, procent boven het landelijk gemiddelde. In 2019 was dit percentage nog 6.9 procent. Het gaat om panden die in gebruik zijn voor detailhandel, horeca en dienstverlening.

Wijnand Kooijmans

 In totaal staan er 45 verkooppunten leeg in de gemeente Harderwijk waarvan 31 in het centrum. Absoluut gezien is de leegstand hier het hoogste, zo wordt aangegeven door het college in antwoord op vragen van de VVD. Ook in andere winkelgebieden is echter sprake van leegstand. Een gedeelte van de leegstad in Stadsdennen wordt opgelost door de komst van Kruitvat.

Het leegstandspercentage in de binnenstad is in twee jaar tijd gestegen van 9,8 naar 11,4 procent. De leegstand ligt in de lijn van de landelijke ontwikkelingen. De verwachting is wel dat de corona pandemie negatieve gevolgen heeft voor de verdere leegstandsontwikkeling en daarmee voor de toekomstbestendigheid van de binnenstad van Harderwijk.

Aangegeven wordt dat in de binnenstad van Harderwijk men te maken heeft met een sterke concentratie van leegstand en dat maakt dat de leegstand zichtbaar aanwezig is. De binnenstad ontwikkelt zich in de laatste jaren langzaam naar een multifunctionele binnenstad met een combinatie van functies.

De focus dit jaar komt onder meer te liggen op de leegstand in de binnenstad. De centrumadviseur gaat zich bezig houden met het opzetten van een pandendatabase en deze actueel houden. Signalen van ondernemers over dreigende leegstand of wensen om te verhuizen komen hiermee in beeld. De centrumadviseur gaat actief contact opbouwen met vastgoedeigenaren om ook vanuit deze hoek de ontwikkeling van de leegstand inzichtelijk te maken.

Bij het ontstaan van de leegstand speelt de veranderde manier van winkelen een belangrijke rol, zowel online als de keuze van consumenten om voor funshoppen naar de grotere steden in de omgeving te gaan en dan vooral Amersfoort en Zwolle. Ook laat de invloed van faillissementen zich gelden en speelt mee dat ketens besluiten vestigingen in de kleine- en middelgrote steden te sluiten.

Met name het deel van de Donkerstraat richting de Smeepoortstraat omvat veel leegstaande panden. Een deel staat al langere tijd leeg met een verloederd straatbeeld tot gevolg. Als oplossing ziet het college kansen in de verbreding van de bestemmingsmogelijkheden van panden. In de Woonvisie ligt een opgave voor goedkope koop tot tweehonderdduizend euro. Het geven van een woonbestemming aan leegstaande panden kan bijdragen aan het invullen van deze opgave.

Het college van burgemeester en wethouders zegt dat, om een toekomstige binnenstad te behouden, wordt toegewerkt naar een update van de bestaande binnenstadsvisie.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden