Beperking gebruik bufferruimte AZC


Foto:

Beperking gebruik bufferruimte AZC

  Nieuwsflits

HARDERWIJK - Het asielzoekerscentrum mag tot 2026 in het complex Kranenburg Noord blijven gevestigd. Maar over de voorwaarden waaronder moet burgemeester Harm-Jan van Schaik wel opnieuw gaan onderhandelen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Wijnand Kooijmans

Dat is de uitkomst van een scherp debat binnen de gemeenteraad van Harderwijk. Met zeventien tegen twaalf stemmen werd een wijzigingsvoorstel aangenomen van VVD, Harderwijk Anders en CDA waarin eisen worden gesteld aan het benutten van de driehonderd plaatsen die als buffer in het centrum achter de hand worden gehouden. Naast de vijfhonderd plaatsen die regulier in de overeenkomst tussen gemeente en COA zijn opgenomen.

De partijen willen hiermee duidelijkheid scheppen over wanneer de buffer wel en niet mag worden gebruikt. De drie partijen, gesteund door de SGP, vinden dat de buffer pas mag worden aangewend wanneer het aantal asielzoekers dat Nederland binnenkomt de 35.000 per jaar overschrijdt. Volgens burgemeester Van Schaik is dat nauwelijks aan de orde. Dit aantal is alleen in 2015 gehaald en ligt gemiddeld nog onder de dertigduizend.

Met de voorwaarden willen de partijen ook overlast van het asielzoekerscentrum zo veel mogelijk beperken. Achterliggende gedachte is bij hen dat ook andere gemeenten hun verantwoordelijkheid moeten nemen door asielzoekers op te vangen en dit niet alleen een verantwoordelijkheid is van Harderwijk.

Burgemeester Van Schaik gaf aan geen voorstander te zijn van het voorstel van de drie partijen, mede gezien de afspraken die na lang onderhandelen met het COA zijn gemaakt. Desondanks gaat hij met het opvangorgaan om tafel en komt met de resultaten terug bij de raad.

Marten Pijnenburg (D66) vindt dat de drie partijen niet met een eerlijk verhaal komen. Hij vindt dat ze domweg moeten erkennen dat ze niet willen dat de buffer van driehonderd plaatsen in de praktijk worden opgevuld. Ook vindt men dat burgemeester Van Schaik met een schier onmogelijke opdracht naar onderhandelingstafel wordt teruggestuurd en dit niet wenselijk is.

Wilco Bos (PvdA) vindt dat de drie partijen met hun voorstel de deur dicht houden voor het benutten van de bufferzone. Terwijl die plekken in de praktijk niet benut kunnen worden voor woningbouw. Daarmee houdt Harderwijk driehonderd plekken in stand die niet benut kunnen worden hetgeen hij een vreemde zaak vindt.

Mirjam Wijnholds (ChristenUnie) vindt het voorstel van de drie partijen teleurstellen omdat dit Harderwijk het sociale gezicht doet verliezen dat de gemeente graag wil tonen. Het voorstel betekent, volgens haar, dat de driehonderd plaatsen feitelijk onbenut blijven. Waar de vraag naar extra opvangplaatsen momenteel groot is.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden