Miljoenen voor onderwijsboulevard Harderwijk


<p>Met de mogelijke integratie van De Techniek Academie, wordt er aan het Westeinde bij het station een belangrijke onderwijsboulevard gerealiseerd. (foto: Landstede Groep)</p>

Met de mogelijke integratie van De Techniek Academie, wordt er aan het Westeinde bij het station een belangrijke onderwijsboulevard gerealiseerd. (foto: Landstede Groep)

(Foto: )

Miljoenen voor onderwijsboulevard Harderwijk

  Nieuwsflits

HARDERWIJK - Het College van Bestuur van Landstede Groep heeft een principebesluit genomen om miljoenen euro’s te investeren in het “Beroepscollege Harderwijk en omgeving”. Samen met de gemeente Harderwijk, die een deel voor haar rekening neemt, is deze investering een fantastische opsteker voor het onderwijs op de Noord Veluwe, Flevoland en specifiek voor Harderwijk.

Met de mogelijke integratie van De Techniek Academie, wordt er aan het Westeinde bij het station een belangrijke onderwijsboulevard gerealiseerd; voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het volwassenenonderwijs bij elkaar. Het wordt dé plek in Harderwijk waar alle beroepsopleidingen samen komen. Dit is op deze schaal uniek in Nederland.

“Deze zeer forse investering past bij de waarden en strategische doelstellingen van Landstede Groep om het onderwijs voortdurend te verbeteren en toekomstbestendig te maken”, zegt Theo Rietkerk, voorzitter College van Bestuur Landstede Groep. “Voor onze leerlingen, studenten en cursisten werken wij continu aan verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Dit doen wij met liefde voor leren. Met waarde(n)vol leren leven, geven wij invulling aan onze maatschappelijke opdracht. Voor ons is dat meer dan leren voor een diploma of een vak. We helpen jongeren en (jong)volwassenen bij het (h)erkennen van hun eigen talent en de ontwikkeling daarvan, zodat ze stevig in hun schoenen staan en een bijdrage kunnen leveren aan de wereld om hen heen. We willen elke dag beter worden. Dat doen we altijd samen met onze leerlingen, studenten, cursisten, ouders, collega’s en met het bedrijfsleven, instellingen en andere organisaties in de regio waarin we verankerd zijn”, aldus Theo Rietkerk.

“De gemeente Harderwijk hecht veel waarde aan goed onderwijs in goede onderwijshuisvesting”, zo vertelt Marcel Companjen, wethouder van de gemeente Harderwijk. “De gemeente Harderwijk staat ook voor een onderwijsaanbod, waarbij jong en oud op zijn of haar eigen niveau kan werken aan, en zich kan voorbereiden op zijn of haar toekomst. We hebben niet alleen universitair opgeleide mensen nodig, maar gelet op de werkgelegenheid in Harderwijk ook, of misschien wel juist praktisch opgeleide vakmensen. Een doorlopende leerlijn, waarbij je vanuit het VMBO, via het MBO het bedrijfsleven ‘inrolt’. Op basis van de Onderwijsvisie, die vorig jaar door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt er momenteel gewerkt aan een Integraal Huisvestingsplan, voor zowel het Voortgezet onderwijs als het Primair onderwijs. Het spreekt voor zich dat de gemeente en het onderwijs elkaar hierbij hard nodig hebben! Er worden nu andere eisen gesteld aan de gebouwen waarin onderwijs wordt gegeven dan 40 jaar geleden. Tegelijkertijd kunnen we door deze ontwikkelingen samen met Landstede Groep kijken naar een zo efficiënt mogelijke indeling van de ruimten, om daarmee zowel het VMBO als het MBO een grote stap voorwaarts te laten zetten.”

Wensen

Met de realisatie van een onderwijsboulevard in Harderwijk komen verschillende wensen samen. Het Morgen College is dringend toe aan nieuwe lesruimte, waarbij met name ook ruimte is voor techniekonderwijs. Een deel van de opleidingen van Landstede MBO is gehuisvest in een gebouw dat onvoldoende past bij toekomstige onderwijsconcepten. Bij het bedrijfsleven van Harderwijk leeft de wens om in Harderwijk een goede opleidingslocatie voor techniekonderwijs te realiseren. Tegelijkertijd wil de gemeente van Harderwijk het stationsgebied herinrichten. Deze wensen smelten samen door een onderwijsboulevard te realiseren die is ingebed in de planologische ontwikkelingen van de gemeente Harderwijk.

Verschillende scholen van Landstede Groep zijn hierdoor betrokken bij deze belangrijke ontwikkeling voor de regio. Het nog te ontwikkelen “Beroepscollege Harderwijk en omgeving” bestaat namelijk uit het Morgen College met voortgezet onderwijs, Landstede MBO, Groei Opleidingen voor volwassenen en het StartCollege, met het Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, de Internationale Schakelklas Volwasseneneducatie en de Entree opleidingen van Landstede Groep, en gaan deel uit maken van de onderwijsboulevard. Door de samensmelting ontstaat daardoor in Harderwijk een belangrijk “Beroepscollege” voor onderwijs waar vanaf 12 jaar een leven lang geleerd kan worden.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden