Foto: Pixabay

Knarrenhof past niet in Stadswerven

  Nieuwsflits

HARDERWIJK - Binnen het Waterfront is in het deelgebied Stadswerven op dit moment geen ruimte voor realisering van het oorspronkelijke plan van de Stichting Knarrenhof. Om deze reden wil het college prioriteit geven aan de uitwerking van het betaalbare programma voor de derde fase van het Waterfront als geheel en voorstellen daarvoor in het eerste kwartaal van 2021 voorleggen aan de raad.

Wijnand Kooijmans

Het concept van de stichting past niet binnen het stedenbouwkundig plan voor de derde fase van het Waterfront. Er is gezocht naar mogelijkheden om het concept passend te maken maar deze aanpassingen hebben echter een (te) grote impact op de bestaande plannen. De impact komt vooral tot uiting bij het zoeken naar een oplossing voor het parkeren. Inpassing is alleen mogelijk wanneer door toepassing van deelauto’s de geldende parkeernorm kan worden verlaten.

Ook past de ontwikkeling van een Knarrenhof niet binnen de financiële kaders, de grondexploitatie. De ontwikkeling van de Knarrenhof levert hierop een tekort op van naar schatting 450.000 euro. Inmiddels heeft de stichting een nieuw alternatief gepresenteerd. Het college wil voorkomen dat twee discussies door elkaar gaan lopen en daarom een besluit of het alternatief al dan niet kan worden ingepast aanhouden.

In de derde fase van het Waterfront zijn twee hoven getekend waar ruimte is voor de bouw van rond de dertig woningen. Het gaat om een hof met achttien en een hof met twaalf woningen. De hoven zijn echter niet geschikt voor de stichting het eigen concept hierop toe te passen. Belangrijkste reden is dat de groene ruimte, de hof, grenst aan de voorzijde van de woningen. De stichting kiest voor een besloten hoftuin aan de achterzijde van de woning.

De stichting is de mogelijkheid geboden om voor twee andere locaties in Stadswerven hun plan uit te werken. In het eerste concept gaat de stichting uit van één bouwlaag met kap. Volgens het college blijft deze opzet een aderlating ten opzichte van het stedenbouwkundig plan. Het aanpassen van de hoven, gericht op de wensen van de stichting, bleek uiteindelijk ook niet acceptabel. De grootte van de hof voldoet niet aan de minimale eisen van de stichting.

De enige manier om de hof groter te maken is, zo geeft het college aan, door de trottoirs te versmallen en vooral het parkeren anders te organiseren. Hierdoor ontstaat echter een groot tekort aan parkeerplaatsen. Op basis van de geldende normen gaat het om een tekort van minimaal 21 plaatsen.

De stichting deelt overigens niet de mening dat hun plan niet op een goede manier kan worden ingepast. In hun nieuwe alternatief wordt de hof vergroot en appartementen toegevoegd.

Het parkeren wil men oplossen door bewoners te verplichten gebruik te maken van deelauto’s.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden