Gemeente Harderwijk gastvrij richting campers


Foto:

Gemeente Harderwijk gastvrij richting campers

  Nieuwsflits

HARDERWIJK - Harderwijk wil een gastvrije gemeente zijn. Dat maakt dat, indien zich geen vuil of andere te handhaven zaken voordoen, het wordt gedoogd dat campers te lang op een camperplaats blijven staan. Wel worden overtreders door de handhavers regelmatig naar de alternatieve plekken voor campers verwezen.

Wijnand Kooijmans

 De raadsfractie van het CDA heeft vragen gesteld over de camperplaatsen omdat onder meer werd gezien dat er regelmatig meer campers op de gratis camperplaatsen aan de Parkweg staan dan toegestaan. Het college van burgemeester en wethouders geeft in de beantwoording van de vragen aan dat de gemeente graag camperaars wil ontvangen en een goede parkeerplaats wil aanbieden. Om deze reden zijn er al vijftien extra camperplaatsen aangelegd op parkeerterrein P8 dat ook dienst doet als overloopterrein voor bezoekers van het Dolfinarium.

Uitbreiding van het huidige aantal plaatsen aan de Parkweg heeft niet de voorkeur van het college. Op verschillende camperplatforms staan ook negatieve reacties van camperaars over deze locatie. Daarnaast heeft de gemeente te maken met de wet Markt en overheid. Zodra de gemeente een economische activiteit ontplooit, zoals exploiteren van camperplaatsen, dient men een kostendekkende prijs te hanteren. Uit de beantwoording blijkt dat de camperplaats aan de Havendijk in de toekomst niet blijft bestaan. Deze plekken zijn alleen als tijdelijke oplossing aangelegd na het opheffen van de plekken op de Boulevard. De camperplaats wordt dan ook opgeheven zodra het gehele parkeerterrein wordt opgeheven in verband met de bouw in het Waterfront. De extra plaatsen op P8 dienen als vervanging.

Naar aanleiding van de indruk die het CDA heeft, heeft het college ontkend dat de camperplaatsen op P8 buiten gebruik zijn. De plekken zijn al enkele maanden in gebruik. Dit wordt ook gemeld op de gemeentelijke website en de diverse platforms waar camperaars naar parkeerplaatsen zoeken. Op de parkeerplaats zelf is de rijroute voor campers aangegeven. Verder komt hier nog de bebording voor de camperplaatsen met de spelregels op het terrein en een bord met toeristische informatie en inspiratietips over het gebied.

Erkend wordt dat de parkeerplaats vrij afgelegen ligt. Dat is de reden dat Stadstoezicht het terrein vaker meeneemt in de surveillanceroute. Indien blijkt dat dit onvoldoende is, bijvoorbeeld indien de plek niet wordt bezocht door camperaars, dan zegt het college toe passende maatregelen te nemen.

Het college wijst het verzoek af als het gaat om de door het CDA gewenste handhavend optreden tegen mensen die te lang op een camperplaats staan in het kader van het gastvrije gemeente willen zijn. Indien zich onwenselijke situaties voordoen belooft het college passende maatregelen te nemen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden