Meer inspraak over voorwaarden vestiging azc


Foto:

Meer inspraak over voorwaarden vestiging azc

  Nieuwsflits

HARDERWIJK - Harderwijk wil meer inspraak als het gaat om de voorwaarden die gelden rond de vestiging van het asielzoekerscentrum in deze plaats. Ook wordt in een brief aan het ministerie van justitie en veiligheid gepleit voor een betere spreiding over Nederland. Met name Zuid-Holland en Zeeland herbergen nauwelijks asielzoekers.

Wijnand Kooijmans

Harderwijk wil het contract over de vestiging van het asielzoekerscentrum met het centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) met vijf jaar verlengen. Hierbij is nadrukkelijk gepleit voor de verhoging van de eis dat veertig procent van de opvang gezinnen moet betreffen. Het COA heeft aangegeven hiervoor geen ruimte te zien. In de afgelopen vier jaar is het aantal gezinnen echter wel vaker hoger geweest dan de gewenste veertig procent. Ook wil Harderwijk duidelijkheid over het maximaal aantal te vestigen asielzoekers. Dat zijn er 500 met een buffercapaciteit van nog eens 300 mensen extra.

Op dit moment mag Harderwijk wettelijk geen eisen stellen aan de inrichting van het asielzoekerscentrum. Dat maakt dat het college van burgemeester en wethouders, gesteund door de meerderheid van de commissie algemeen beleid, wil aanschuiven aan tafel bij de partijen die zich buigen over de voorwaarden over de vestiging van een asielzoekerscentrum. Harderwijk voelt zich onvoldoende vertegenwoordigd door de provinciale regietafel. In de brief wordt aangegeven dat deze tafel net voldoet als het gaat om het bieden van lokaal maatwerk hetgeen Harderwijk een onbehaaglijk gevoel geeft. Lokaal maatwerk wordt van groot belang gevonden om draagvlak onder de bewoners te behouden.

Het feit dat Harderwijk niet mag aanschuiven bij de beleidsbepalers brengt een gevoel van onmacht mee bij burgemeester Harm-Jan van Schaik. “Wij hebben het gevoel buitenspel te worden gezet. Wij willen rechtstreeks afspraken kunnen maken met het COA.” Met de locatiemanager heeft Harderwijk een goed contact waardoor er bij problemen snel kan worden geschakeld en de zaken ook goed lopen. Buiten enkele steekincidenten hebben zich geen grote problemen voorgedaan al klagen ondernemers wel regelmatig over winkeldiefstallen.

Laurens de Kleine (PvdA) zegt dat door de huidige gang van zaken hij het gevoel heeft dat de gemeente met de rug tegen de muur staat. “Wij moeten alleen maar tekenen bij het kruisje en hebben eigenlijk niet zo veel in te brengen.” Van Schaik deelt deze mening ten dele. In de discussie is van groot belang dat in tegenstelling tot het in 2016 gesloten contract Harderwijk niet rechtstreeks meer te maken heeft het COA. “Met hen hebben we een aantal condities afgesproken als het gaat om de verlenging van het contract. De COA is een betrouwbare partner gebleken.” Van Schaik ziet echter geen reden om de overeenkomst niet te verlengen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden