Oplossing wateroverlast Harderweide


Foto: Shutterstock

Oplossing wateroverlast Harderweide

  Nieuwsflits

HARDERWIJK - Het college komt met oplossingen voor de wateroverlast bij bewoners in het eerste deel van het wijkdeel Harderweide in Drielanden.

De klachten betroffen met name wateroverlast in de tuinen en de aanwezigheid van natte kruipruimten. “Hoewel de gemeente niet verantwoordelijk is voor de wateroverlast hebben we het voortouw genomen in het oplossen van deze problemen”, aldus wethouder Bert van Bijsteren. De gesprekken met de ontwikkelaars over hun aandeel daarin lopen nog. Er is een uitgebreide inventarisatie van de klachten gedaan.

Betrokken bewoners werden gevraagd om mee te doen met de mogelijke te nemen maatregelen. Voor deze maatregelen is aan bewoners wel een beperkte eigen bijdrage gevraagd. Omdat de natte periode reeds is aangebroken, is gestart met de voorbereiding en uitvoering van de maatregelen.

Hiermee wordt mede uitvoering gegeven aan een motie die de raad unaniem heeft aangenomen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden