Foto: Shutterstock

Bezuinigen of hogere woonlasten?

  Nieuwsflits

HARDERWIJK - De begroting 2021-2024 laat een niet sluitend meerjarig financieel perspectief zien. Daarom stelt het college een ombuigingsopdracht voor waarin samen met de raad gezocht wordt naar mogelijkheden om het evenwicht tussen kosten en uitgaven te herstellen.

Bij een niet sluitende begroting kan de gemeente twee dingen doen: gaan bezuinigen of de woonlasten verhogen. Heel bewust kiest de gemeente Harderwijk voor het eerste in tegenstelling tot andere gemeenten. ‘’Wij trekken de broekriem bij onszelf aan en niet bij de inwoners’’, aldus wethouder Jeroen de Jong.

Voornamelijk zal er de komende jaren minder geïnvesteerd worden. ‘’We kunnen niet in het tempo van de afgelopen jaren doorgaan met investeren in onze gemeente. Dat hoeft ook niet want door de investeringen en inspanningen van de afgelopen periode, heeft de gemeente op tal van onderwerpen al een flinke kwaliteitsimpuls gekregen. Natuurlijk blijven we investeren in de toekomst van onze mooie gemeente maar dat doen we wel een tandje minder.’’

Een forse groei aan kosten binnen het sociaal domein zijn voor een groot deel schuldig aan de bezuinigingen.

Toch hangen de donkere wolken van een naderende coronacrisis boven de begroting. ‘’Het is niet te voorspellen welke impact de crisis op de diverse beleidsterreinen gaat hebben. Wat we wel weten is dat het niet blijft zoals het was. Ook de ambtelijke organisatie staat onder druk door alle extra werk.’’

De coronacrisis heeft ook Harderwijk en de harderwijkereconomie geraakt. ‘’Het is op dit moment niet duidelijk welke effecten tijdelijk en welke effecten een meer permanent karakter hebben. Ook niet of, en hoe snel, de bedrijven weer in staat zijn om weer te kunnen groeien. Deze economisch onzekere tijden maken dat we gezamenlijk met ondernemers, en zeker ook met de provinciale en landelijke overheid, moeten onderzoeken waar wij lokale en regionale maatregelen kunnen treffen zodat wij een concrete bijdragekunnen leveren aan de economie.’’ Hier ligt één van de belangrijkste opgaven voor de komende jaren.

Er wordt niet meer geïnvesteerd op het tempo als de afgelopen jaren. Logisch gezien het tekort. Ook grijpt het college naar de algemene reserves. In 2021 verdwijnt 825.000 euro uit deze pot en het jaar daarop zorgt een bedrag van 1.150.000 euro uit deze reserves om toch een sluitende begroting te krijgen. Hiermee komt de stand van algemene reserve onder het gewenste niveau en zal dalen onder de weerstandsratio van 1,0. Onder de 1 is de gemeente Harderwijk een kwetsbare gemeente.

Het voorstel om twee miljoen euro te bezuinigen is nu voorgelegd bij de raad. ‘’Maar die kan ook zeggen, maak er 1,5 of 2,5 miljoen van’’, aldus wethouder De Jong. Op 29 oktober debatteert de raad over de begroting.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden