Foto: Pixabay

Stijging woonlasten is ‘redelijk’

  Nieuwsflits

HARDERWIJK - De gemeentelijke woonlasten stijgen met 3,3 procent. ‘’Een redelijke stijging’’, aldus wethouder De Jong.

De gemeente moet behoorlijk bezuinigen, bijna twee miljoen, maar gaat dit ‘probleem’ niet oplossen door voornamelijk de woonlasten te verhogen. Iets wat volgens wethouder De Jong wel gebeurt in andere gemeenten, wijzend naar Zeewolde en Ermelo. Het coalitieakkoord blijft leidend.

Volgens dit akkoord mogen de woonlasten als totaal niet meer dan trendmatig stijgen. ‘’In de context van het akkoord hebben wij gezocht naar een voorstel, waarin je niet zoekt in een oplossing die ligt bij de woonlasten, maar heel bewust in de eigen begroting. Als college vinden wij een stijging van 3,3 procent een passend voorstel.’’ 235.000 euro uit de algemene reserve zet de gemeente in voor het jaar 2021 om de afvalkosten niet teveel doen stijgen. De reserves als geheel dalen tot een niveau wat nog net niet zorgelijk is.

De verhoging van de lasten staat los van corona en een minder optimistisch perspectief. Het begrotingstekort komt echter doordat steeds meer taken, die voordien door de landelijke overheid werden uitgevoerd, op de schouders van gemeenten terecht zijn gekomen. Maar zonder dat er extra geld vanuit het Rijk komt.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden