Ingezonden: reactie 'Geen bloemmengsels in woonwijk'

  Ingezonden

Geachte redactie,

Met stijgende verbazing lazen wij het artikel van een bezorgd Gemeentebelang over het weren van wilde bloemenmengsels in woonwijken In de Harderwijker Courant van 26 juni 2019. Fractievoorzitter Bert Holleman stelt dat bloemrijke locaties kunnen leiden tot meer tekenbeten. Wij als Natuurtuinvrijwilligers werken uiteraard veel tussen de wilde bloemen. In al die jaren (sommige vrijwilligers komen hier vanaf het begin, 26 jaar geleden) heeft nog nooit een vrijwilliger een tekenbeet opgelopen in de Natuurtuin. Daarbij komt dat een (wilde) bloemenberm of -wei ook niet bedoeld is om door te lopen. Tekenbeten kun je op veel plaatsen krijgen. Moeten we dus ook mensen afraden om onze prachtige natuurgebieden te bezoeken vanwege de teek? Of bos en hei omvormen tot een groot kortgeschoren grasveld? Vooral kort, want teken zitten bij voorkeur in hoger gras. Nee, goede controle na een dergelijk bezoek is veel verstandiger. Ook kinderen die buiten in het groen gespeeld hebben kunnen beter gecheckt worden, want een tekenbeet kan vervelend uitpakken. Maar laten we ze asjeblieft blijven stimuleren naar buiten te gaan! Gelukkig is in veel gemeenten de trend om meer wilde bloemen te zaaien en het beheer af te stemmen op verhoging van de natuurwaarden en biodiversiteit en zo bij te dragen in de verduurzaming van de samenleving. Voor onze insecten, zoals (wilde) bijen en vlinders zijn deze bermen en dergelijke, mede wegens verstening van de achtertuintjes, zo langzamerhand letterlijk van levensbelang. Van deze insecten zijn vervolgens weer veel vogelsoorten afhankelijk. Het beste is dan overigens wel, om bij inzaaien gebruik te maken van de inheemse soorten en variëteiten, zoals de gemeente Harderwijk gelukkig doet. Het omgekeerde van de stelling van de heer Holleman is trouwens wel waar; geen bloemenmengsels inzaaien buiten de bebouwde kom. In het algemeen is het daar veel beter om te proberen de omstandigheden te verbeteren, zodat de planten die er van nature thuishoren terugkeren. Daar soorten inzaaien is alleen wenselijk na uitgebreid onderzoek.

Vervolgens beweert de heer Holleman dat het ook voor hooikoortspatiënten beter zou zijn om locaties met wilde bloemenmengsels om te vormen tot gazons. Ecologische woestijnen dus. Jammer, vooral omdat hooikoorts niet veroorzaakt wordt door de bloemplanten die door insecten bestoven worden, maar door windbestuivers, waaronder verschillende boomsoorten en, jawel, grassen. Het stuifmeel daarvan (de pollen) zijn met droog, winderig weer tijdens de bloeitijd van deze soorten overigens sowieso massaal in de lucht aanwezig en niet te voorkomen. Wat wordt de volgende stap? Advies om alle eiken te kappen in verband met de eikenprocessierups? Laten we ook in dat verband zuinig zijn op de insectenetende vogels. Wij hopen dat het college en de overige fracties niet meegaan in het standpunt van Gemeentebelang. Graag ontvangen wij de fractie van Gemeentebelang in de Natuurtuin voor een rondleiding en uitleg. Andere fracties, college en "gewone" burgers zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Chris Herzog, mede namens de andere vrijwilligers van de Natuurtuin.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden