Foto: Piroschka van de Wouw

Column: Gemeente is er voor de inwoners

  Column

Inmiddels maak ik ruim twee jaar deel uit van de Harderwijkse gemeenteraad, als fractievoorzitter van Harderwijk Anders. Als raadslid gaat er een wereld voor je open over hoe zaken in onze gemeente tot stand komen, van idee naar plan en vaak ook naar oplevering. Dat er een wereld voor je opengaat vind ik eigenlijk niet zo fijn. Het betekent namelijk dat ik er daarvoor te weinig zicht op had. Soms vanwege gebrek aan interesse maar vaak ook omdat me nooit uitgelegd werd hoe zaken in de gemeente werken.

Als Harderwijk Anders proberen we, vooral via Facebook, een steentje bij te dragen door geregeld toelichting te geven op besluiten en plannen. En door de inwoners erop te wijzen hoe ze gebruik kunnen maken van inspraak. Wij vinden het belangrijk dat er goed geluisterd wordt naar wat er onder mensen leeft en dat inwoners van het begin af aan bij plannen betrokken worden.
De afgelopen periode is er veel gesproken over bestemmingsplannen. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik zoals wonen, werken, sport/maatschappelijk of groen, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen maar over het algemeen is een bestemmingsplan bindend. Dat wil zeggen dat de gemeente zich eraan moet houden en dat omwonenden geen protest kunnen indienen als er gebouwd wordt volgens het vastgestelde plan.

Harderwijk Anders wil dat de overheid betrouwbaar is. Afgelopen week spraken we over de bouw van een Parkvilla in het Waterfront. Volgens het bestemmingsplan mag die maximaal 18 meter hoog worden en volgens verdere plannen moet die ‘iconisch’ zijn, oftewel je moet hem op een ansichtkaart van Harderwijk willen zetten, en slank in een groot groen park.
Toch kwam het college vorig jaar met plannen voor een gebouw van 30,5 meter en na heftige protesten met een nieuwe procedure waar inwoners ook ideeën kunnen inleveren. Wat schetste onze verbazing: in de spelregels voor nieuwe plannen mag je maximaal tot 35 meter bouwen! Er zaten zelfs schetsen bij over hoe mooi een toren van 45 meter er uit zou zien.

Op onze vragen wat de argumenten zijn voor het afwijken van de 18 meter, kregen we als antwoord dat dit nodig is vanwege afspraken met de Waterfrontbouwers. Wat die afspraken inhouden, hebben we nog steeds niet duidelijk en dus kunnen en doen we er ook niks mee.
Natuurlijk, Harderwijk Anders is een coalitiepartij en levert een wethouder, maar dat betekent niet dat wij voor zoete koek slikken wat het college voorstelt. De gemeente is er voor de inwoners en niet omgekeerd. Daarom kunnen wij alleen akkoord gaan met een afwijking van een bestemmingsplan als omwonenden hiermee akkoord zijn of als er keiharde argumenten zijn die het in het algemeen belang zijn.

Wordt vervolgd!

Henk Vermeer, fractievoorzitter Harderwijk Anders

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden