Foto:
Column Henny Kreeft

Uitgaven beperken

  Column

Op zich is het al niet makkelijk, als je een gezin hebt, om de uitgaven te beperken en er zijn nogal wat gezinnen, die dit al helemaal niet kunnen doen, omdat er al zo weinig binnenkomt. Maar de gemeente Harderwijk schijnt zichzelf nu ook die opdracht gegeven te hebben, om te gaan bezuinigen, want een ander woord voor ‘de uitgaven beperken’ is in gewone straattaal bezuinigen.

En dat gaan we dus ook in Harderwijk merken. In De Stentor werd dan nog wel aangegeven “ … Inwoners van Harderwijk hoeven de portemonnee volgend jaar niet echt extra te trekken .... “. 
Op het moment dat ik zo iets onder ogen krijg, beginnen de weinige haren in de nek al weer te reageren, want “ … niet echt extra …”, betekent toch gewoon dat er al verhogingen bekend zijn. Tevens is de zin in het Stentor-artikel ook zo opvallend, daar men spreekt over “ … de optelsom van ozb, afvalstoffenheffing en rioolheffing … “, wat gewoon inhoudt dat er veranderingen in de onderliggende belastingen kunnen optreden. Tot zover het goede nieuws. 

De gemeente Harderwijk heeft dus wat problemen om de begroting sluitend te krijgen en dus is er geen ruimte voor nieuwe plannen, maar tevens moet men binnen de gemeentelijke organisatie 2 miljoen euro per jaar proberen te vinden. En dat is pas een uitdaging. Een deel van de plannen werd ook al aangegeven, nl de wegen zullen wat minder slecht ‘verbeterd’ worden en de bomen meer ruimte geven - ik weet niet precies wat ik me hierbij moet voorstellen - en nieuwe bomen, kunnen we de komende tijd wel schudden. Tevens de feestverlichting van de binnenstad voor 40.000 euro. Dat is dus al gevangen. 

Nu even terug naar mijn column van 24 september (site) en krant van 30 september; ik had aangegeven dat drie fracties in de Harderwijkse politiek in verzet zouden gaan, nl Harderwijk Anders, PvdA Harderwijk en GroenLinks. Juist bij deze fracties ging het er om dat de gemeente een structurele oplossing zou zoeken - en dus vinden - voor de tekorten in de Jeugdzorg, de WMO en de Participatiewet. 
Laatst ben ik nogal bezig geweest om te schrijven over mensen die het minder goed hebben dan de meesten in de verschillende gemeenten in Nederland, en daarom ben ik nogal geïnteresseerd in wat de drie fracties nu gaan doen. Het artikel van De Stentor gaf tevens aan, toen de journalist schreef “ … zucht Harderwijk onder de kosten voor jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning, waarvoor het Rijk minder geld beschikbaar stelt dan nodig is …” 

Als ik een eerlijk antwoord mag geven, dan is het nu tijd om juist naar die drie posten te kijken, en juist naar de mensen die van een minimum rond moeten komen, (bijna) afhankelijk zijn van de Voedselbank, de jongeren die in de problemen zitten en de ondernemers door toedoen van de pandemie van het SARS-CoV-2 virus. Dus even geen nieuwe zaken, maar gewoon denken aan onze medeburgers.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden