Foto:

Column Henny Kreeft

Mogelijk woonruimte op AZC

  Column

Laatst kwam ik een artikel in De Stentor tegen waarin werd aangegeven dat een deel van het asielcentrum - in de inleiding werd zelfs het woord ‘asielzoekerscentrum’ niet goed gebruikt - misschien als tijdelijke woonruimte gebruikt kan worden. Gelukkig werd er wel bijgezegd ‘als het niet noodzakelijk is voor de opvang van asielzoekers’. M.i. worden hier twee problemen met één oplossing genoemd.

Een asielzoekerscentrum is bedoeld om mensen die in Nederland asiel hebben aangevraagd, tijdelijk op te vangen in een ruimte waar ze tot rust kunnen komen en die dingen kunnen doen, die ze - nu ze in een veilige omgeving zijn - ook kunnen doen. Maar heel vaak wordt er ‘gesold’ met deze mensen. Zelf ben ik nu bezig voor een jongeman uit Syrië, die van de ene AZC naar een ander werd gebracht, met een brief dat binnen korte tijd hij meer bericht zou krijgen over een eigen woning (overigens in het zuiden van Nederland), maar sindsdien niets meer heeft gehoord.

De politiek in Harderwijk heeft aangegeven het asielzoekerscentrum nog eens vijf jaar ruimte te bieden, daar de eerste vijf jaar goed zijn verlopen. Dat betekent m.i. dat het AZC een plaats in de Harderwijkse maatschappij heeft gevonden en ook rechten heeft opgebouwd. Daarnaast is zo’n plaats ook nodig omdat er nog genoeg asielzoekers zijn die een plaatsje in onze maatschappij zoeken en die mensen moeten we elke dag weer helpen, zodat ze geen vreemdelingen blijven.

Daarentegen lijkt de gemeente een woonruimte-probleem te hebben - niet voor de ambtenaren, daar het gemeentehuis groot genoeg lijkt te zijn - maar gewoon voor mensen die in Harderwijk willen wonen. Overal wordt de kostbare grond, die er dan nog schijnt te zijn, omgetoverd te worden tot woonruimte, desnoods gaan we de hoogte in. Alles wordt volgebouwd, zonder een klein beetje rekening te houden met groen - bomen en parken - en speelruimte voor onze kinderen.

Op het AZC is volgens het convenant minimaal een bezetting van 500 woonunits nodig, waarbij de overige 300 als ‘buffer’ gebruikt zouden kunnen worden. En juist in het kader van deze 300 ‘buffer’ units kwam de burgemeester met het idee om die flexibel in te kunnen zetten, dus ook als tijdelijke woonunits voor anderen dan asielzoekers. En dan komen de asielzoekers tussen woningzoekenden te zitten, de vraag is of dit wel de bedoeling is. Gezien de achtergrond van vele asielzoekers en vluchtelingen - waarvan ik van sommigen verhalen hoorde - hebben deze mannen en vrouwen een tijdlang rust nodig, om bij te komen, om weer op adem te komen. En dan zou in eerste instantie dus op een AZC kunnen, zonder dat daar ‘anderen’ tussen wonen.

Misschien zou het idee van de burgemeester wel kunnen passen, als die buffer van 300 woonunits gebruikt zou kunnen worden als tijdelijke huisvesting voor asielzoekers die een eigen woonruimte toegewezen krijgen, m.a.w. die in feite het AZC zouden kunnen verlaten, maar dan weer moeten wachten op geschikte woonruimte. Twee vliegen in één klap, misschien?

Column Henny Kreeft

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden