Plan voor warmtenet in Waterfront III


Foto: Shutterstock

Plan voor warmtenet in Waterfront III

De gemeente Harderwijk trekt een krediet uit van 125.000 euro voor de ontwikkeling van een ‘Open Warmtenet’ in fase 3 van het Waterfront. Onderzocht wordt nog of wijze hierbij kan worden samengewerkt met de coöperatie Endura die zich inzet voor de realisering van energieprojecten.

Wijnand Kooijmans

HARDERWIJK De ondergrond in de derde fase van het Watergrond is door asbest verontreinigd waardoor het niet mogelijk is voorzieningen op het gebied van energie te realiseren die dieper dan 2 meter de grond ingaan. Ook riolering moet binnen deze 2 meter in de grond worden aangelegd.

Voor het warmtenet maakt de gemeente afspraken met projectontwikkelaars. Dat betekent dat kopers van de nieuwbouwwoningen geen andere keus hebben dan aan te sluiten op het warmtenet. Wel zijn er waarborgen dat het tarief bijvoorbeeld niet boven de prijs van aardgas uitkomt. De maximale tarieven worden jaarlijks door de overheid vastgesteld.

Boete

Bij storingen kan de leverancier van het warmtenet een boete opgelegd gekregen. Bert Holleman (Gemeentebelang) vraagt zich af wat hiervan het nut is. “Wat schiet de bewoner hiermee op, die zit in de kou.” Aangegeven wordt dat de boete moet worden vergelijken met de werking van storingen bij de levering van aardgas en energie op dit moment. De gebruiker kan bij een storing schade claimen. Dat moet de leverancier ook stimuleren storingen zo snel mogelijk te verhelpen.

Endura heeft al aangegeven zich graag aan te sluiten bij het initiatief, zo werd benadrukt door woordvoerder Richard Fijn van Draat. De coöperatie staat in principe open voor alle vormen die bijdragen aan de opwekking van duurzame energie. Wel beraadt men zich nog over het gebruik van biogas. De gemeente geeft aan samenwerking met hen de voorkeur boven het inschakelen van commerciële partijen als het gaat om de komst van een warmtenet. Die dekken zich in tegen eventuele risico’s en willen ook een rendement maken van 8 procent. Levering door een publieke partij is voor de toekomstige gebruiker daardoor veelal goedkoper.

Verplichting

De verplichting van het warmtenet gebruik te maken kan alleen wanneer de gemeente hiertoe een voorstel vaststelt. De reden te kiezen voor een warmtenet moet hierin onder meer worden gemotiveerd. Eerder onderzoek van de gemeente heeft al uitgewezen dat een warmtenet zowel uit een oogpunt van duurzaamheid als uit een oogpunt van betaalbaarheid een goed alternatief is. Ook kan het gemakkelijk worden opgeschaald naar bijvoorbeeld het huis van de stad of de wijk Zeebuurt.

De kosten van het onderzoek worden meegenomen in de businesscase voor het warmtenet. Dat betekent dat het geld dat hiermee is gemoeid uiteindelijk weer terugvloeit in de gemeentekas. De raad beslist nu definitief.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden