Foto: Pixabay

Op weg naar grootschalige zonne- en windenergie

HARDERWIJK - In 2030 wordt ongeveer 60% van de gebruikte elektriciteit op de Noord-Veluwe duurzaam opgewekt via zonne- en windenergie. Dat is ongeveer tien keer meer dan nu. Hoe de regio dit wil gaan doen staat in het concept-plan Regionale Energiestrategie Noord-Veluwe. De regiogemeenten, waaronder Harderwijk, vinden het belangrijk dat inwoners van de regio hun mening kunnen geven over het plan.

De regionale energiestrategie beschrijft hoe de regio Noord-Veluwe een bijdrage kan en wil leveren aan de landelijke doelstelling uit het Klimaatakkoord; de doelstelling is om in 2030 in Nederland 35 Terawattuur (TWh) grootschalige zonne- en windenergie op land op te wekken en zodoende de uitstoot van broeikasgassen (CO2) te verminderen. Daarnaast wordt toegewerkt naar een aardgasvrije gebouwde omgeving (duurzame warmtevoorziening). 

Met medewerking van ongeveer 130 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en andere partijen uit de Noord-Veluwe ligt er nu een concept-plan. De Noord-Veluwe verwacht 0,5 TWh aan duurzame elektriciteit in 2030 grootschalig op te wekken. Op welke manier dit mogelijk is, is uitgewerkt in drie verschillende plannen. Elke variant beschrijft ‘zoeklocaties’ waar in de regio grootschalige opwek van duurzame elektriciteit (onder voorwaarden) mogelijk kan zijn. 

De definitieve energiestrategie moet op 1 juli 2021 klaar zijn.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden