Foto: Pixabay

Harderwijk moet flinke tekorten wegwerken

HARDERWIJK - De gemeente Harderwijk moet de komende maanden hard aan het werk om een sluitende begroting op te kunnen stellen voor de komende jaren. Dat blijkt uit de kadernota die aangeeft dat bij ongewijzigd beleid de gemeente de komende jaren met flinke tekorten te maken krijgt.

Wijnand Kooijmans

Voor 2021 is een tekort berekend van ruim anderhalf miljoen euro, het jaar daarop gaat het om een bedrag van rond de 3,2 miljoen euro. In 2023 wordt rekening gehouden met een tekort van 878.000 euro, in 2024 van 117.000 euro. De provincie Gelderland heeft Harderwijk laten weten dat voor de komende jaren een sluitende begroting moet worden opgesteld. Voor de gemeente is van groot belang het verschijnen van de zogenoemde meicirculaire. Door de corona-crisis is het onzeker wanneer deze wordt gepresenteerd. Mogelijk wordt dit pas juni of nog later. De uitkomst van deze circulaire moet duidelijk maken wat wel en niet kan worden gerealiseerd binnen de kadernota.

Indien de uitkomst niet bekend is bij behandeling in de commissie en raad kan eventueel worden besloten niet in te stemmen met de kadernota maar deze voor kennisgeving aan te nemen. De nota kan dan worden betrokken bij de behandeling van de begroting 2021-2024. Wanneer de meicirculaire geen of onvoldoende positieve structurele ruimte biedt dan moeten er, zo geeft het college aan, andere maatregelen moeten worden genomen om tot een sluitende begroting te komen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden