Foto: Shutterstock

Bouw van 944 extra woningen

HARDERWIJK - Door de gemeenteraad van Harderwijk wordt ingestemd met het bestemmingsplan Waterfront-Zuid – Stadswerven en De Kades. Hierdoor wordt de bouw van maximaal 944 woningen mogelijk. Dat werd duidelijk tijdens de raadscommissie Ruimte.

Wijnand Kooijmans

Hiernaast zijn op enkele plekken langs de havens en Burgemeester de Meesterstraat maatschappelijke en/of commerciële voorzieningen toegestaan. Ook wordt voorzien in ligplaatsen van historische schepen en pleziervaartuigen.

Bij enkele fracties leven nog wel vragen over de wijzigingsbevoegdheid van het college de bouwhoogte van achttien meter te verhogen naar dertig meter. Volgens wethouder Bert van Bijsteren worden hiervoor drie scenario’s ontwikkeld.

Het college van burgemeester en wethouders hecht wel waarde aan de vaststelling van het bestemmingsplan omdat in deelgebied 1 van het plan de bouw van 48 sociale woningen is voorzien met een maximale huurprijs van 850 euro.

Gepleit wordt de mogelijkheid open te houden voor de Stichting Knarrenhofje zich in dit gebied te vestigen. Voor het groen komt nog een landschapsplan. Bij de bouwhoogte speelt de windvang van de molen mogelijk een rol.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden