Foto: Shutterstock

Doorstart Park Hierden staat in steiger

HARDERWIJK - Bij de doorstart van Park Hierden moet huisvesting worden geboden aan 27 bewoners met een variabele zorgvraag. Het gaat om mensen die nog niet zelfstandig in een wijken kunnen wonen vanwege psychische en/of psychosociale problematiek. Voor hen is ambulante hulp aan huis niet voldoende.

Wijnand Kooijmans

Voor de betreffende mensen is een beschermde woonplek nodig in een geclusterde woonvorm, waar men intensief wordt ondersteund en behandeld in de dagelijkse leefomgeving. Op Park Hierden heeft men de beschikking over een zelfstandig appartement van ongeveer 45 vierkante meter waarvoor een huurcontract wordt afgesloten. Dat is altijd gekoppeld aan een zorgcontract dat is gebaseerd op de behoefte van iedere individuele bewoner.

Er wordt al geruime tijd gewerkt aan de doorstart van Park Hierden. Dit is noodzakelijk door het faillissement van woonzorgcombinatie Overijssel in maart 2019. Op het terrein in Hierden kunnen 35 cliënten tijdelijk wonen in de voormalige kamers van het zorghotel. De kamers bevinden zich in zeven paviljoens die in een halve cirkel over het parkachtige terrein liggen. Daarnaast bestaat het terrein uit het pannenkoekenrestaurant 't Draakje, een woonhuis waarin een woongroep van vijf mensen verblijft en drie zelfstandige studio’s.

Op het moment van het faillissement woonden er zo’n 25 mensen op het park. De onzekere situatie is, zo erkent het Harderwijker college van burgemeester en wethouders in een brief aan de raad, bijzonder stressvol voor deze groep mensen. Verhuizen is niet wenselijk en ook lastig te realiseren door een tekort aan betaalbare woningen.

Het eerste belang van de gemeente is daarom gericht op het continueren van de huidige woon- en leefsituatie op het park. Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is bereid het voortouw hierin te nemen in samenwerking met andere zorgpartijen. Ook vindt overleg plaats met de Nunspeetse Onroerend goed Maatschappij die inmiddels eigenaar is van het totale terrein.

Als perspectief voor het tijdelijk wonen met ondersteuning wordt in eerste instantie uitgegaan van vijf plekken in het woonhuis waar bewoners maximaal zes maanden verblijven in een eigen zit/slaapkamer en met gedeelde voorzieningen als keuken, woonkamer, sanitair en tuin. Uitbreiding van de tijdelijke huisvesting is mogelijk in de drie studio’s op het terrein.

Op de plek van de huidige zeven paviljoens worden 27 zelfstandige wooneenheden gerealiseerd. De eigenaar van het terrein wil 1 juni starten met de verbouw van het eerste paviljoen. Zodra het mogelijk is in verband met het corona-virus wordt een nieuwe bijeenkomst met de omwonenden gehouden. De huisvesting geldt voor een termijn van vijftien jaar.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden