Foto: Shutterstock

Stadsmuseum wordt gerenoveerd

Harderwijk - Door de gemeente Harderwijk wordt 1,8 miljoen euro gestoken in de renovatie van het Stadsmuseum aan de Donkerstraat. Uiterlijk begin september moet met de werkzaamheden worden begonnen om toegezegd geld van de Bankgiro Loterij binnen te halen.

Wijnand Kooijmans

Het Stadsmuseum heeft in 2013 een ingrijpende koerswijziging ingezet. Met het succes van de wisseltentoonstelling en de geopende dependance aan de Academiestraat – Het Marius van Dokkum Museum – wordt de kloof met het belangrijkste onderdeel van het Stadsmuseum steeds groter. En dat is de presentatie van de stadsgeschiedenis die, zo wordt geconcludeerd, steeds meer uit de toon valt.

In samenwerking met een extern bureau is een plan ontwikkeld, waarin het karakter van Harderwijk tot leven komt in een totaalconcept dat van begane grond tot de zolder en in de stad wordt doorgevoerd. Om dat te realiseren moeten er wel aanpassingen worden doorgevoerd. Dat is reden het pand tegelijkertijd te renoveren en te verduurzamen.

De kosten hiervan komen voor rekening van de gemeente als eigenaar van het pand. De uitvoering van het door het externe bureau ontwikkelde concept, waaronder de herinrichting van het pand, wordt door het Stadsmuseum zelf betaald. Hiervoor zijn door diverse sponsoren bijdragen toegezegd, waaronder een subsidie van de provincie Gelderland en een fors bedrag van de Bankgiro Loterij.

De zomerexpositie van het Stadsmuseum eindigt medio augustus, de opening van een nieuwe expositie staat gepland voor medio maart komend jaar. In de tussenliggende periode kan de geplande renovatie en herinrichting worden uitgevoerd. Om dat te bereiken moet de raad van Harderwijk uiterlijk 23 april een besluit nemen over het beschikbaar stellen van het gevraagde krediet. Mede omdat de bouwwereld momenteel lange levertijden kent.

In het plan is opgenomen dat het energieverbruik met 55 procent wordt teruggebracht. Er moet een maximale inspanning worden geleverd op de besparing van het watergebruik en er moeten biodiversiteitsmaatregelen op, aan of om het Stadsmuseum worden getroffen. Waar mogelijk moeten bestaande materialen worden hergebruikt en moeten, indien dit niet mogelijk is, duurzame materialen worden gebruikt.

De gemeente Harderwijk is sinds 1950 eigenaar van het gebouw. Het werd door de erven van architect D. Kok aan de gemeente verkocht onder de voorwaarde dat er een museum in werd gevestigd. In eerste instantie ging het om een Veluws Museum waarin ook aandacht aan de historie van omliggende gemeenten werd besteed. Later werd het een Stadsmuseum. Aanvankelijk bestond het museum uit meerdere historische panden. Een ingrijpende verbouwing in 2014 maakte de panden tot één geheel.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden