Foto: Pixabay

Dennenhoek wordt deels woonwijk

HIERDEN/HARDERWIJK - Recreatiepark De Dennenhoek aan de Parallelweg in Hierden verliest deze status. Een deel van het park krijgt de bestemming ‘wonen’, het andere deel de bestemming ‘wonen-flexwonen.’ Dit laatste voor huisvesting van arbeidsmigranten.

Wijnand Kooijmans

Het voortzetten van het recreatieterrein is als niet kansrijk beoordeeld. Het terrein is verouderd en de bezetting door toeristen neemt jaar na jaar af. De exploitatie van recreatieve voorzieningen, zoals een receptie, zwembad en andere op recreatie gerichte voorzieningen zijn bedrijfseconomisch niet meer rendabel te maken.

Het niveau van de voorzieningen sluit niet meer aan bij de vraag van de toerist. De exploitant ziet geen mogelijkheden het park om te bouwen naar een aantrekkelijk recreatiepark met attractieve vakantiewoningen.

Na een intensief traject hebben uiteindelijk alle 34 eigenaren van de woningen op het noordelijk deel van het park aangegeven in te stemmen met een wijziging van de bestemming naar wonen. Onder voorwaarden wordt de bouw van 26 nieuwe woningen op het park toegestaan. De nieuwe woningen kunnen worden gerealiseerd op basis van een bestaande vergunning en het verplaatsen van vijf woningen van park De Woudstee naar De Dennenhoek. Het totaal aantal woningen mag de zestig niet overschrijden.

Het zuidelijk deel van het park wordt ingericht met units voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Hieraan is een maximum aantal van 150 gekoppeld. Door de gemeente wordt op dit moment gewerkt aan een beleidskader voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Tegen het oneigenlijk gebruik van woningen, illegale permanente bewoning, wordt door het college van burgemeester en wethouders, niet meer opgetreden. Wel moeten de bewoners alle bijbehorende bebouwing die de twintig vierkante meter overschrijd, verwijderen. Indien dit na vijf jaar nog niet is gebeurd gaat het college op dit punt handhavend optreden.

Het is wel noodzakelijk dat voor de woningen een geluidscherm wordt aangelegd. Deze komt centraal op het park te staan waardoor tevens een scheiding ontstaat tussen het woondeel en het deel waar arbeidsmigranten worden gehuisvest. Ondanks dat de verplichting hiervoor niet bestaat worden voldoende geluidwerende maatregelen getroffen.

Door de gemeente wordt niet financieel bijgedragen aan de uitvoering van het plan. Alle kosten komen voor rekening van de exploitant van het terrein. Het omzetten van recreatie naar wonen heeft wel financiële gevolgen voor de gemeente. Een deel van de huidige inkomsten aan toeristen- en forenzenbelasting valt weg. Daar staat een hogere opbrengst tegenover omdat de inkomsten uit de onroerendzaakbelasting toenemen door de hogere waarde van de woonhuizen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden