Foto: Pixabay

Extra parkeerplaatsen bij St. Jansdal

Het aantal parkeerplaatsen bij ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk wordt voorlopig uitgebreid. Hiermee wordt een oplossing gevonden voor de huidige parkeerproblemen, mede ontstaan door de overname van het ziekenhuis in Lelystad.

Wijnand Kooijmans

Harderwijk - Het gaat om de verkoop van een perceel grond waarop negentien parkeerplaatsen kunnen worden aangelegd en de tijdelijke verhuur van grond nabij het Struikterrein. Hier kunnen voor een periode van maximaal vijf jaar 174 parkeerplaatsen worden gerealiseerd.

Naast de overname van het ziekenhuis in Lelystad spelen eerder gedane en toekomstige uitbreidingen een rol als het gaat om het parkeerprobleem. Er ligt bij de gemeente een aanvraag voor de uitbreiding van het gebouw voor radiologie terwijl later dit jaar het ziekenhuis wil uitbreiden met een zuidelijke vleugel. Ondanks de bouw van een parkeergarage blijft daardoor de parkeerdruk hoog.

Het stukje grond wordt door de gemeente voor 15.000 euro verkocht aan het ziekenhuis. De aanleg van de parkeerplaatsen nabij het Struikterrein worden door de gemeente aangelegd en daarna voor een periode van drie jaar verhuurd aan het ziekenhuis. Met de aanleg is een bedrag gemoeid van 231.000 euro, de huurprijs per jaar bedraagt 77.000 euro.

Bij de verkoop van de grond wordt door de gemeente als voorwaarde gesteld dat er een aantal bomen moet worden aangeplant. Ook moet de groene afscherming tussen het fietspad en de parkeerplaatsen worden hersteld.

Het Struikterrein is enige jaren geleden door de gemeente aangekocht in verband met de ontwikkelingen van het gebied rondom het NS-station. Streven was onder meer hier een 'pop-up' wijk te realiseren voor 83 woonunits. Dit in twee fases. Tegen de bouw van 40 units loopt momenteel een beroepsprocedure bij de Raad van State. In afwachting van de uitspraak staan er slechts enkele units. De verwachting van het college van burgemeester en wethouders is dat de plaatsing van 42 units in de tweede fase helemaal geen doorgang vindt.

Vanwege de aanwezigheid van het bedrijf Parlevliet & Van de Pas moesten de tijdelijke units op een afstand van vijftig meter van het bedrijf worden geplaatst. Binnen de vrije zone ziet het college mogelijkheden voor de aanleg van de 174 parkeerplaatsen.

St. Jansdal wil huren onder de voorwaarde dat een slagboom mag worden geplaatst zodat het terrein ook echt aan hen toebehoort. Met deze optie en locatie komen, zo geeft het college aan, gemaakte afspraken met het Nachthok niet in het gedrang. Het toegezegde voetbalveld kan gewoon worden aangelegd en de bewoners van het Nachthok worden niet geconfronteerd met een toename van het verkeer.

De gemeenteraad moet nog wel instemmen met het voorstel zoals dat door het college van burgemeester en wethouders aan hen is voorgelegd.

Meer berichten