Geld voor voorkomen leegstand kerken

Harderwijk - De grote Kerk in Harderwijk en de Grote Kerk in Wageningen krijgen van de provincie Gelderland een financiële bijdrage voor restauratie. Het gaat in totaal om ongeveer 1,4 miljoen euro. De provincie wil met deze subsidie helpen om de monumenten in stand te houden en er daarnaast voor zorgen dat ze niet leegstaan en ook echt in gebruik blijven.

De Grote Kerk in Harderwijk krijgt van de provincie 400.000 euro om de kapconstructie en de gewelven te restaureren. De subsidie zorgt er ook voor dat de gewelfschilderingen behouden blijven. In totaal kost de restauratie 667.302 euro.

Voorkomen leegstand

Zowel de binnen- als de buitenkant van de Grote Kerk in Wageningen krijgt een opknapbeurt. De kerk moet straks multifunctioneel inzetbaar zijn, waarvoor aanpassingen nodig zijn en de toegankelijkheid van de kerk verbetert. De kerk kan hierdoor straks meer gebruikt worden waardoor dreigende leegstand wordt voorkomen. De restauratie kost in totaal 1.879.155 euro. De provincie draagt 1.000.000 euro bij.

Verbeteren toegankelijkheid

De erfgoedsubsidies voor de Grote Kerk in Harderwijk en de Grote Kerk in Wageningen komen uit de subsidieregeling Functioneel Erfgoed 2019. Gelderland is rijk aan monumenten en erfgoed. Provincie Gelderland vindt het belangrijk dat ons erfgoed toegankelijk is voor alle inwoners van Gelderland. De provincie wil met deze subsidieverlening niet alleen helpen om de monumenten in stand te houden, maar ook om (her)gebruik en verduurzaming van de historische gebouwen te stimuleren. Er is ook geld voor het uitvoeren van onderzoek hiernaar.

Meer geld voor erfgoed

Voor de subsidieregeling Functioneel Erfgoed 2019 is enorm veel belangstelling. In totaal zijn bij de openstelling begin februari dit jaar 70 aanvragen voor de restauratie van monumenten ingediend en 25 aanvragen voor onderzoeksprojecten. Provinciale Staten hebben daarom vlak voor de zomer besloten extra geld beschikbaar te stellen. Tot nu toe hebben 33 projecten en 18 onderzoeken geld gekregen voor in totaal 13,5 miljoen euro.

Meer berichten