Foto: Zalencentrum De Roef
Foto: Zalencentrum De Roef

De Roef wordt nieuw gezondheidscentrum

Harderwijk - Wijkcentrum De Roef in Stadsweiden wordt omgebouwd tot een zogenaamd 'Positief Gezondheidscentrum'. Het college van B&W wil in de nieuwe accommodatie activiteiten en voorzieningen onderbrengen die de leefomgeving van inwoners verbetert. Er is behoefte aan verbetering van de wijk en ook van de wijkaccommodatie. Een heel groot deel van het huidige aanbod in De Roef draagt al bij aan de leefbaarheid van de wijk. De gemeente is en blijft eigenaar van het pand. Het college wil met de raad en betrokkenen een plan uitwerken Via informatiebijeenkomsten worden omwonenden en gebruikers van het pand gevraagd mee te denken over de toekomst van het centrum. Het onderwerp wordt behandeld in de raadscommissie Samenleving op 20 juni 2019. Daarna zal de gemeenteraad zich buigen over de ontwikkelingsrichting van De Roef. Tenslotte wordt met de huidige huurders invulling gegeven aan de plannen. Huurders en omwonenden zijn inmiddels al geïnformeerd. Een aantal uitgangspunten zijn nu al belangrijk De activiteiten van Zorgdat passen uitstekend in dit concept. Het zijn met name activiteiten ten behoeve van de kwaliteit van leven, zingeving, het dagelijks functioneren en gezondheid. Daarom wil het college deze activiteiten in De Roef hebben. Het behoud van de huisarts in Stadsweiden is voor de wijk van groot belang. Dit betekent dat huisartsen worden gehuisvest in De Roef. Samen met de diëtistenpraktijk Santé en de Psychopraktijk Harderwijk-Emmeloord. Er komt tijdelijk een nieuw bestuur en een bedrijfsleider Het huidige bestuur draagt per 1 juli 2019 de taken over aan een nieuw bestuur die de ontwikkelingen gaan begeleiden. Sinds 1 april 2019 is Erik Vervoorn tijdelijk aangesteld als bedrijfsleider om de dagelijkse gang van zaken uit te voeren en om mee te werken aan de nieuwe ontwikkelingen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden