Het bijna 60 jaar oude gebouw van Randmeer (1960) wordt herbouwd. Foto: Lex Schuijl
Het bijna 60 jaar oude gebouw van Randmeer (1960) wordt herbouwd. Foto: Lex Schuijl (Foto: )

Randmeer aangepast aan moderne tijd

door Lex Schuijl

Het woonzorgcentrum Randmeer is in 1960 opgeleverd. Het verzorgingshuis is inmiddels verouderd en daarom heeft Habion de afgelopen jaren diverse toekomstscenario's onderzocht.

HARDERWIJK - Om ervoor te kunnen zorgen dat Harderwijkse ouderen ook in de toekomst kunnen blijven genieten van hun oude dag op deze mooie plek heeft eigenaar Habion plannen om dit gebouw te slopen en op deze plek in samenwerking met Zorggroep Noordwest-Veluwe plaats te maken voor nieuwbouw. Beide partijen hebben hiervoor onlangs een intentieovereenkomst ondertekend.

Uitvoering
Hessel Lodder, regiomanager bij Zorggroep Noordwest-Veluwe, over de uitvoering van het project: "Wij vinden dat Randmeer niet meer aan de eisen voor goede ouderenzorg kan voldoen. Denk daarbij aan de grootte en de hoogte van de appartementen en de kleine badkamers. De zorgvraag van onze cliënten wordt zwaarder en dat stelt andere, nieuwe eisen aan hun leefomgeving."

Intentieverklaring
Met de ondertekening van een intentieovereenkomst bekrachtigen Habion en de Zorggroep hun jarenlange samenwerking op deze locatie met het oog op een nieuwe huurovereenkomst in het nieuwe Randmeer. De locatie Randmeer is mateloos populair onder Harderwijkse ouderen vanwege de prachtige ligging. Habion heeft de afgelopen jaren diverse toekomstscenario's onderzocht. Het plan is nu om het huidige woonzorgcentrum te slopen en plaats te laten maken voor nieuwbouw. Ook is dit voor Habion een logisch moment om het hele terrein rondom Randmeer onder de loep te nemen.

Lodder: "In de intentieovereenkomst hebben we aangegeven hoe wij tegen zorg aankijken. Wij willen een gebouw waar we de komende jaren 20-30 jaar ook nog goede zorg kunnen leveren. De huidige bewoners van Randmeer zullen medio 2020 elders gehuisvest worden om nieuwbouw mogelijk te maken."

Een keer verhuizen
Uitgangspunt is de belofte dat de bewoners maar een keer hoeven te verhuizen. "Dat is voor ons belangrijk, want bewoners die hier zijn gekomen dachten de laatste verhuizing te hebben meegemaakt. Momenteel wonen er 80 cliënten van de Zorggroep, 40 van hen zullen in oktober van dit jaar naar de Boerhavelaan verhuizen. Ook de dagbegeleiding verhuist dan mee.

De overige bewoners blijven nog tot 2020 in Randmeer en verhuizen daarna naar een ander wooncomplex in Harderwijk. Of naar een andere locatie waarnaar hun persoonlijke voorkeur uitgaat. De werkzaamheden zouden naar verwachting na de zomer van 2020 kunnen starten."

Zorgvuldigheid
Lodder: "Ik ben blij dat er nu meer helderheid is voor de bewoners. Via individuele gesprekken en informatiebijeenkomsten lichten we hen zorgvuldig in over de voortgang en stand van zaken. De mensen vinden het allemaal jammer dat ze weg moeten, maar vinden het fijn dat ze maar een keer hoeven te verhuizen. Zij vinden het ook prettig dat ze een keuzemogelijkheid hebben. Voor de bewoners is er nu meer duidelijkheid en daar gaat het om."

Meer berichten